Grant Dzielnicowy Busole

Co to za program?

Jest to II edycja konkursu grantowego pod nazwą „Busole”, który ma na celu wyłonienie oraz sfinansowanie projektów, które będą najbardziej odpowiadać na potrzeby społeczne okolicznych mieszkańców.

Kto może wziąć udział w programie?

Organizacje działające na terenie sąsiadujących z Baltic Hub – Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie. Organizajce non-profit, szkoły, przedszkola, fundacje, organizacje zajmujące się szeroko pojętą ochroną zdrowia, ochroną środowiska oraz promocją sportu.

Kto nie może wziąć udziału w programie?

Osoby fizyczne, partie polityczne, organizacje przez nie założone czy powstałe przy ich wsparciu oraz organizacje powołane w celu udzielenia pomocy konkretnym osobom.

Jakiego rodzaju projekty można zgłosić do konkursu?

Wszelkiego rodzaju projekty aktywizujące lokalną społeczność i odpowiadające na ich potrzeby np. związane ze środowiskiem, edukacją, lokalną historią, czy zapobieganiem wykluczenia pewnych grup społecznych itp.

W jakiej wysokości środki finansowe można otrzymać w programie?

Organizator konkursu Baltic Hub przeznacza na program maksymalną kwotę 250 tys. złotych. Dlatego koszt każdego nadesłanego projektu nie może przekraczać 36 tys. złotych, gdyż zostanie wybranych 7 zwycięskich projektów.

Kto wybiera 7 zwycięskich projektów?

Zwycięskie projekty zostaną wybrane przez Kapitułę Konkursu, która składać się będzie z 3-4 osób z różnych instytucji, w tym Baltic Hub.

Kiedy można składać wnioski?

Od 3 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023.

Jak złożyć wniosek?

Pozwólcie, że przeprowadzimy Was krok po kroku po procesie składania wniosku do programu i poinformujemy co się dzieje po jego złożeniu.

KROK 1 – Zapoznaj się z regulaminem programu – Pobierz poniżej

KROK 2 – Uzupełnij elektroniczny wniosek aplikacyjny (nie drukuj go, wszystko można wypełnić w formie elektronicznej i zapisać) – Pobierz wniosek poniżej

KROK 3 – Wydrukuj i podpisz własnoręcznie „Oświadczenie o zgodności informacji z elektronicznego wniosku aplikacyjnego z rzeczywistym stanem prawnym”;
Uwaga! Musisz być osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu składającego wniosek! –
Pobierz oświadczenie poniżej

KROK 4 – Do zgłoszenia dołącz dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku (aktualny odpis z rejestru sądowego, wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy)

KROK 5 – Do zgłoszenia dołącz aktualny statut

KROK 6 – Wszystkie powyższe dokumenty wyślij na adres mailowy busole@baltichub.com

Uwaga! Sprawdź czy na pewno dołączyłeś wszystkie dokumenty do wysłanego zgłoszenia:

1. Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny,

2. Skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia,

3. Dokument potwierdzający status prawny,

4. Aktualny statut.

Wniosek złożony! Co dalej?

KROK 7 – Otrzymasz potwierdzenie mailowe, że Twój wniosek wpłynął.

KROK 8 – Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu, które planowane jest na 31.05.2023 i opublikowane będzie w zakładce Społeczeństwo/Grant Dzielnicowy Busole

KROK 9 – Jeśli znalazłeś się na zwycięskiej liście 7 wybranych projektów, zapoznaj się z umową (pobierz poniżej), którą podpiszesz z organizatorem konkursu Baltic Hub.

KROK 10 – Uzupełnij swoje dane w umowie i wyślij ją na adres busole@baltichub.com

KROK 11 – Czekaj na kontakt w celu podpisania umowy.

KROK 12 – W ciągu 14 dni od podpisania umowy otrzymasz środki pieniężne na projekt

KROK 13 – Do dzieła! Twój projekt może ruszać!

KROK 14 – Pamiętaj o raportowaniu w połowie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.

!!! Pamiętaj, aby dotrzymywać terminów podczas całego procesu udziału w programie dzielnicowym Busole:

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia składania zgłoszeń projektowych: 03.04.2023 – 30.04.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2023 r.

Termin podpisywania umów o udzielenie dotacji: 01.06 – 01.07.2023 r.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów powinien zmieścić się w poniższych ramach czasowych: 01.06.2023 r. – 01.04.2024 r.
(maksymalny czas trwania projektu 10 miesięcy)

Dokumenty do pobrania

Społeczeństwo