Projekt T2

We wrześniu 2014 został rozstrzygnięty przetarg na projektanta i generalnego wykonawcę nowego głębokowodnego nabrzeża w Baltic Hub . Najlepszą ofertę złożył N.V. BESIX.

Grupa BESIX, której największą spółką zależną jest N.V. BESIX S.A., prowadzi duże projekty portowe, infrastrukturalne i drogowe. Wśród największych inwestycji Grupy można wymienić rozbudowę portu Las Raffan w Katarze, budowę nabrzeża i pogłębianie portu Sohar w Omanie, wybudowanie nowych ścian nabrzeża i pogłębienie Port Amazone Rotterdam w Holandii, czy rozbudowę Portu Zeebrugge w Belgii. Jako partner konsorcjum, N.V. BESIX był odpowiedzialny za modernizację terminalu South Hook LNG w Wielkiej Brytanii. Warty ponad 250 mln EUR projekt obejmował wyburzenie istniejących konstrukcji, remont i modernizację nabrzeża, a także budowę nowego, 200-metrowego przedłużenia pirsu z dwustronnymi stanowiskami cumowniczymi. Firma działa na terenie Europy, Północnej i Centralnej Afryki, Bliskiego Wschodu, Środkowej Azji i Australii.

FINANSOWANIE

Na początku listopada 2014 roku zakończono proces pozyskiwania finansowania na rozwój Baltic Hub. Grupa banków komercyjnych i wspierających rozwój zapewniła 200 milionów Euro na budowę drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego.‍

FAZA KONSTRUKCYJNA

Na początku stycznia 2015 firma Baltic Hub przekazała plac budowy belgijskiej spółce N.V. BESIX– generalnemu wykonawcy i projektantowi nowego terminalu. Faza konstrukcyjna drugiego nabrzeża, zdolnego do jednoczesnej obsługi kilku statków, w tym największych kontenerowców świata została oficjalnie rozpoczęta. Prace budowlane, w tym przygotowanie terenu, planowane są na 19 miesięcy.
Budowa drugiego nabrzeża w Baltic Hub, które do końca 2016 r. będzie gotowe na przyjęcie pierwszego statku, jest odpowiedzią na rosnący popyt na obsługę głębokowodnych statków oceanicznych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe nabrzeże o długości 650 m zwiększy zdolność przeładunkową terminalu dwukrotnie, z 1,5 miliona TEU (kontenerów dwudziestostopowych) do 3 milionów TEU rocznie w pierwszej fazie rozbudowy. Nowe nabrzeże będzie wyposażone w 5 suwnic STS oraz dodatkowy sprzęt przeładunkowy zdolny do obsługi statków o pojemności przekraczającej 18000 TEU.

Zespół Baltic Hub, nasi udziałowcy, klienci i ludzie, którzy wspierają projekt budowy T2 czekali na ten dzień od ponad dwóch lat. Dotarcie do tego etapu nie było łatwe, ale dziś możemy być dumni z tego, że zrobiliśmy znaczący dla polskiego sektora kontenerowego krok. Wraz z drugim głębokowodnym nabrzeżem w BHCT, zdolnym do jednoczesnej obsługi kilku statków, w tym największych statków kontenerowych świata, Polska wraz z całym regionem Morza Bałtyckiego zyskała nową jakość w obsłudze połączeń oceanicznych – komentował Maciek Kwiatkowski, ówczesny Prezes Zarządu Baltic Hub.

SPECYFIKACJA TERMINALU (NADBRZEŻA T1 i T2 w 2016)

Roczna przepustowość terminalu:

2.900.000 TEU

Roczna przepustowość bocznicy kolejowej:

78.000 TEU

Powierzchnia operacyjna:

2.900.000 TEU

Specyfikacje nadbrzeża:

2x 650m długości z głębokością do 16,5m

Suwnice STS:

11 szt.

Suwnice RTG:

35 szt.

Bocznica kolejowa:

4 tory o łącznej długości 2,5 km

Wielkość magazynu:

7.200 mkw.

Terminalowy System Operacyjny:

Navis

SPECYFIKACJA SUWNIC STS NA NADBRZEŻU T2

Wysięg dźwigu:

25 rzędów

Szybkość suwnicy:

70m/min (83ton = 65ton + 18ton chwytnia)

Szybkość pustego spreadera:

175m/min (18 ton chwytnia)

Całkowita droga wózka:

117m

Całkowita droga chwytni:

60m

Wysokość pod chwytnią ponad szyną odwodną:

46m

Rozstaw (dystans między środkiem szyn):

35m

Inwestycje