Projekt T2

We wrześniu 2014 został rozstrzygnięty przetarg na projektanta i generalnego wykonawcę nowego głębokowodnego nabrzeża w DCT Gdańsk . Najlepszą ofertę złożył N.V. BESIX.

Grupa BESIX, której największą spółką zależną jest N.V. BESIX S.A., prowadzi duże projekty portowe, infrastrukturalne i drogowe. Wśród największych inwestycji Grupy można wymienić rozbudowę portu Las Raffan w Katarze, budowę nabrzeża i pogłębianie portu Sohar w Omanie, wybudowanie nowych ścian nabrzeża i pogłębienie Port Amazone Rotterdam w Holandii, czy rozbudowę Portu Zeebrugge w Belgii. Jako partner konsorcjum, N.V. BESIX był odpowiedzialny za modernizację terminalu South Hook LNG w Wielkiej Brytanii. Warty ponad 250 mln EUR projekt obejmował wyburzenie istniejących konstrukcji, remont i modernizację nabrzeża, a także budowę nowego, 200-metrowego przedłużenia pirsu z dwustronnymi stanowiskami cumowniczymi. Firma działa na terenie Europy, Północnej i Centralnej Afryki, Bliskiego Wschodu, Środkowej Azji i Australii.

FINANSOWANIE

Na początku listopada 2014 roku zakończono proces pozyskiwania finansowania na rozwój DCT Gdańsk. Grupa banków komercyjnych i wspierających rozwój zapewniła 200 milionów Euro na budowę drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego.‍

FAZA KONSTRUKCYJNA

Na początku stycznia 2015 firma DCT Gdańsk przekazała plac budowy belgijskiej spółce N.V. BESIX– generalnemu wykonawcy i projektantowi nowego terminalu. Faza konstrukcyjna drugiego nabrzeża, zdolnego do jednoczesnej obsługi kilku statków, w tym największych kontenerowców świata została oficjalnie rozpoczęta. Prace budowlane, w tym przygotowanie terenu, planowane są na 19 miesięcy.
Budowa drugiego nabrzeża w DCT Gdańsk, które do końca 2016 r. będzie gotowe na przyjęcie pierwszego statku, jest odpowiedzią na rosnący popyt na obsługę głębokowodnych statków oceanicznych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe nabrzeże o długości 650 m zwiększy zdolność przeładunkową terminalu dwukrotnie, z 1,5 miliona TEU (kontenerów dwudziestostopowych) do 3 milionów TEU rocznie w pierwszej fazie rozbudowy. Nowe nabrzeże będzie wyposażone w 5 suwnic STS oraz dodatkowy sprzęt przeładunkowy zdolny do obsługi statków o pojemności przekraczającej 18000 TEU.

Zespół DCT Gdańsk, nasi udziałowcy, klienci i ludzie, którzy wspierają projekt budowy T2 czekali na ten dzień od ponad dwóch lat. Dotarcie do tego etapu nie było łatwe, ale dziś możemy być dumni z tego, że zrobiliśmy znaczący dla polskiego sektora kontenerowego krok. Wraz z drugim głębokowodnym nabrzeżem w DCT, zdolnym do jednoczesnej obsługi kilku statków, w tym największych statków kontenerowych świata, Polska wraz z całym regionem Morza Bałtyckiego zyskała nową jakość w obsłudze połączeń oceanicznych – komentował Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk.

INAUGURACJA BUDOWY

15 maja 2015 budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża w DCT Gdańsk (T2) stała się faktem. Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oficjalnie zainaugurował rozpoczęcie budowy nowego terminalu. W czasie obchodów zakopano specjalnie zaprojektowaną kapsułę czasu, zawierającą przesłanie na temat znaczenia inwestycji oraz wpływu, jaki DCT Gdańsk ma na rozwój Regionu. Kapsuła została zakopana na terenie budowy nowego nabrzeża. Jej lokalizacja zostanie upamiętniona tablicą umieszczoną na terenie terminalu. Inauguracja budowy drugiego nabrzeża została poprzedzona dyskusją panelową poświęconą zagadnieniu wpływu inwestycji australijskich w rozwój Polski i szerzej całego regionu. Głównym zagadnieniem omawianym w czasie spotkania był wpływ innowacji jako czynnika przyspieszającego wzrost ekonomiczny w Polsce. Uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na pytanie czy inwestycje australijskie w zakresie logistyki i energii mogą sprzyjać rozwojowi Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusja została zorganizowana wspólnie z Ambasadą Australii oraz Austrade – Australijską Komisją Handlu.

SPRZĘT NA T2

Drugie nabrzeże DCT Gdansk będzie wyposażone w 5 suwnic placowych STS Liebherr Container Cranes Ltd, 16 suwnic placowych RTG oraz w dodatkowe sprzęty.

SPECYFIKACJA TERMINALU (NADBRZEŻA T1 I T2)

Roczna przepustowość terminalu:

3.000.000 TEU

Roczna przepustowość bocznicy kolejowej:

78.000 TEU

Powierzchnia operacyjna:

3.000.000 TEU

Specyfikacje nadbrzeża:

2x 650m długości z głębokością do 16,5m

Suwnice STS:

11 szt.

Suwnice RTG:

35 szt.

Bocznica kolejowa:

4 tory o łącznej długości 2,5 km

Wielkość magazynu:

7.200 mkw.

Terminalowy System Operacyjny:

Navis

SPECYFIKACJA SUWNIC STS NA NADBRZEŻU T2

Wysięg dźwigu:

25 rzędów

Szybkość suwnicy:

70m/min (83ton = 65ton + 18ton chwytnia)

Szybkość pustego spreadera:

175m/min (18 ton chwytnia)

Całkowita droga wózka:

117m

Całkowita droga chwytni:

60m

Wysokość pod chwytnią ponad szyną odwodną:

46m

Rozstaw (dystans między środkiem szyn):

35m

Inwestycje