Projekt T3

18 września 2020 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił postępowanie konkursowe, mające na celu wyłonienie dzierżawcy lub dzierżawców terenów, które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego znajdującego się w granicach administracyjnych Portu. W dniu 23 lipca 2021 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników. Komisja konkursowa przyjęła ofertę Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o.

Dzięki budowie nowego terminalu T3, na terenie portu powstanie trzecie nabrzeże głębokowodne, zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 mln TEU do łącznie 4,5 mln TEU rocznie. W ramach inwestycji, której wartość wynosi 470 mln euro, powstanie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m, głębokości 18 m oraz plac o powierzchni 36 ha.

Dodatkowo, w ramach projektu T3 zakupionych zostanie 8 suwnic nabrzeżowych, zdolnych do załadunku i rozładunku największych statków na świecie oraz 28 pół-automatycznych suwnic RMG, które będą zdalnie obsługiwane przez operatorów w ergonomicznie zaprojektowanych stanowiskach. Pozwoli to na stworzenie znacznie bardziej bezpiecznego, nowoczesnego i wygodnego środowiska pracy przez cały rok.

Rozpoczęcie budowy nowego terminala miało miejsce w październiku 2022, a jego uruchomienie przewidziane jest na drugą połowę 2024 roku.

Po ukończeniu T3, Baltic Hub stanie się jednym z największych terminali kontenerowych w Europie pod względem możliwości przeładunkowych i niezmiennie będzie obsługiwać i wspierać zarówno dynamicznie rozwijającą się polską gospodarkę, jak i rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów bałtyckich.

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI I FINANSOWANIE

Ogłoszone przez ZMPG S.A. we wrześniu postępowanie konkursowe stanowiło swego rodzaju rynkowe „sprawdzam” dla zbadania potencjału inwestycyjnego Portu – w szczególności akwenów, na których planowany jest dalszy rozwój terminali głębokowodnych.

Baltic Hub został wybrany w niedyskryminacyjnej , konkurencyjnej procedurze przeprowadzonej przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk do dzierżawy terenu, który zostanie zalądowiony przez Baltic Hub i na którym powstanie nowy terminal kontenerowy T3, zlokalizowany na wschód od istniejącego nabrzeża T1. Oczekuje się, że inwestycja wyniesie około 2 mld PLN (około 470 mln EUR) i będzie finansowana wyłącznie ze środków własnych Baltic Hub oraz środków pozyskanych od zewnętrznych kredytodawców.

ZIELONA STRONA INWESTYCJI

Baltic Hub bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za środowisko naturalne, stosując takie rozwiązania, jak przyjazne dla środowiska wyposażenie nabrzeża i portu czy użycie specjalnego betonu w celu zminimalizowania emisji CO2. Dlatego też Baltic Hub w ramach każdego nowego projektu przeprowadza również badania wpływu na środowisko oraz środki ograniczające ewentualne ryzyko. Jako odpowiedzialny hub portowy, Baltic Hub potwierdza swoją nową inwestycją silne zaangażowanie w zachowanie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, a rozwojem portu.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i Baltic Hub podkreślają, że inwestycja będzie realizowana z poszanowaniem środowiska i lokalnej społeczności.

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ

Nowy terminal powstanie w całości na wodzie, a jego zabudowa przylegać będzie do T1, tym samym kontynuując inwestycję na morzu i z dala od plaży. Taka sama koncepcja przyświecała budowie terminala T1. Baltic Hub i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk to odpowiedzialni deweloperzy, świadomi kwestii środowiskowych i respektujący potrzeby lokalnych społeczności. W związku z tym zostaną przedsięwzięte wszelkie środki zapobiegawcze w celu ochrony środowiska, życia morskiego oraz siedlisk na obszarze T3. Plaża Stogi, ważna z przyczyn środowiskowych i istotna dla lokalnej społeczności, pozostanie nietknięta i nadal będzie dostępna dla zwiedzających.

Inwestycje