Specyfikacja terminalu
2,9
mln TEU
Roczna przepustowość terminalu
88
ha
Powierzchnia operacyjna
1072
szt.
Przyłącza do kontenerów chłodniczych
14
szt.
Suwnice STS
50
szt.
Suwnice RTG
64
tys. TEU
Powierzchnia składowa
7
torów
Bocznica kolejowa
8200
mkw.
Wielkość magazynu
Navis
Terminalowy System Operacyjny
3
szt.
Suwnice RMG
1300
m
Długość nabrzeża
17
m
Głębokość przy nabrzeżu
8
szt.
ECH
7
szt.
RS
T2
T1
14szt.
suwnice STS
1 300
pracowników
1 072
przyłączy do chłodni
700
statków rocznie
Automatyczne bramy
system eBrama
Bocznica kolejowa
3 RMG i 7 torów
8200 m2
magazyn CFS
50
suwnic placowych
O Baltic Hub