Reklamacje

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy szczegółowy opis oraz zasady jakimi będziemy się kierować w przypadku otrzymania zgłoszenia/reklamacji/roszczenia.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią procedury. Procedura znajduje się w zakładce Strefa Klienta/ Dokumenty do Pobrania/ Reklamacje/ Procedura Reklamacyjna

Prosimy o zapoznanie się z procedurą, bezpośredni link poniżej. Zapoznaj się z przewodnikiem po procesie reklamacyjnym już teraz!

Jeśli po przeczytaniu przewodnika nadal pojawią się pytania, prosimy o kontakt z Komórką Roszczeń,
tel.: (58) 737 77 35 / 737 90 25; e-mail: reklamacje@baltichub.com

Poniżej plik pod którym znajdą Państwo zestawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych:

Celem powyższego dokumentu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o., 80-601 Gdańsk, ul. Kontenerowa 7 – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „Baltic Hub”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

Dane zawarte w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Formularz zgłoszenia reklamacji

Dla Klienta