Odprawy graniczne

Magazyn czasowego składowania prowadzony przez terminal Baltic Hub przy ulicy Kontenerowej 7 w Gdańsku, posiada numer: PLTST322000190003

Skład celny prowadzony przez terminal Baltic Hub przy ulicy Kontenerowej 7 w Gdańsku, posiada numer: PLCW2328000220001

Customs Export Permission
2023-09-27

Szanowni Państwo,

Informujemy o wdrożeniu kolejnej automatyzacji w systemie Navis, która ma na celu usprawnienie procesów dozoru celnego i jest wprowadzana na wniosek Służby Celno-Skarbowej. 2 października 2023 roku wprowadzamy nowy stop o nazwie CUSTOMS EXPORT PERMISSION. Stop ten będzie aktywny na wszystkich towarach i pełnych kontenerach eksportowych w momencie wykonania awizacji przez armatora w systemie Navis. Usunięcie stopu nastąpi automatycznie po nadpisaniu MRN zgłoszenia celnego wywozowego, tranzytowego, WDS lub dokumentu T2L w polu „CEN Number” w systemie Navis.

Bardzo prosimy o korzystanie z możliwości automatycznego nadpisywania numerów odpraw celnych w systemie Navis przy użyciu Polskiego PCS. Szczegóły dotyczące tego procesu oraz instrukcję „krok po kroku” można znaleźć pod linkiem.

Manualne uzupełnienie MRN zgłoszenia celnego w polu "CEN Number" może nastąpić wyłącznie po dopełnieniu formalności celnych, tj. po zakończeniu obsługi przez organ celny przesłanych komunikatów IE507, IE007, IE515 i po otrzymaniu komunikatów IE525, IE025, IE529.

Chcemy podkreślić, aby zgłoszenia celne kontenerów w wywozie były wykonywane z odpowiednim wyprzedzeniem. W gestii wykonującego odprawę pozostaje weryfikacja prawidłowości wprowadzanego numeru zgłoszenia celnego kontenera w systemie Navis do Cargo Cut Off danego statku. Jeżeli stop CUSTOMS EXPORT PERMISSION będzie aktywny w karcie kontenera w czasie Cargo Cut Off, kontener zostanie usunięty z listy załadunkowej.

Dodatkowo pragniemy wspomnieć, że 13 września 2023 roku w systemie Navis został wdrożony stop o nazwie MISSING AGENT PERMISSION, który obejmuje pełne kontenery w eksporcie i imporcie. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że nadpisanie MRN zgłoszenia celnego wywozowego, tranzytowego, WDS lub dokumentu T2L w polu „CEN Number” w systemie Navis nie usuwa stopu MISSING AGENT PERMISSION.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do dalszego usprawnienia naszej współpracy.

obejrzyj video
Missing Agent Permission
2023-09-14

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 13 września 2023r. w terminalowym systemie operacyjnym Navis został wdrożony nowy stop o nazwie MISSING_AGENT_PERMISSION na pełne kontenery w eksporcie i imporcie.

Implementacja stopu jest pierwszym etapem w procesie wprowadzenia opłat za korzystanie z PCS. W pierwszej fazie wprowadzenia, tj. od 13 września 2023r. do odwołania opłata PCS nie zostanie naliczona, stop MISSING_AGENT_PERMISSION nie będzie blokował załadunku/wyładunku kontenera na/ze statku ani podjęcia lub złożenia drogą/koleją.

W kolejnych komunikatach, poinformujemy Państwa o następnych etapach i szczegółach wdrożenia procesu.

obejrzyj video
DSK – eksport, kolej
2023-09-11

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2023/09/11 został wprowadzony w systemie Navis numer DSK w relacji eksportowej (wywozowej) dla kontenerów składanych na terminalu koleją.

Numer DSK będzie widoczny w kolumnie ‘DSK Number’ po wjeździe składu pociągu na teren terminala i tym samym umożliwi zamknięcie procedury tranzytowej lub dokonanie odprawy celnej wywozowej.

Liczymy, iż wdrożenie powyższego usprawni proces odpraw celnych. 

obejrzyj video
Skład Celny
2023-07-12

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że terminal Baltic Hub udostępnia możliwość wprowadzenia kontenerów/drobnicy (cargo lot) do Składu Celnego prowadzonego przez terminal.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem customerservice@baltichub.com

obejrzyj video
PCS - Unijny Status Towaru
2022-12-23

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 grudnia 2022r. została uruchomiona funkcjonalność automatycznego przekazywania komunikatu IE5PCA z systemu AES/STATUS dotyczącego unijnego statusu towaru.

W celu wprowadzenia do systemu NAVIS potwierdzenia wystawienia T2L/T2LF, prosimy o wpisanie w zgłoszeniu celnym w systemie AES/STATUS, w polu 44 kodu informacji dodatkowej: PCS01 z opisem PL701071897800000.

Więcej szczegółów jest dostępnych również w Newsletterze o numerze Z/74/2022, opublikowanym przez Krajową Administrację Skarbową w PUESC.

obejrzyj video
PCS - Support
2022-08-01

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wszystkie pytania i nieprawidłowości dotyczące automatycznego nadpisywania odpraw celnych w systemie Navis powinny być kierowane bezpośrednio do Polski PCS Sp. z o. o. na adres support@polskipcs.pl

obejrzyj video
PCS - System AES Komunikat IE507
2022-05-04

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terminalu Baltic Hub w dniu 4 maja 2022r., zgodnie z Newsletterem KAS Nr Z/29/2022, została uruchomiona możliwość automatycznego nadpisywania numerów odpraw celnych w NAVIS w procedurze wywozu.

W zgłoszeniu celnym w systemie AES, w polu 44 należy wpisać Kod informacji dodatkowej: PCS01 z opisem PL701071897800000.

Ponadto w sytuacji, gdy urząd wyprowadzenia jest inny niż urząd wywozu (UWA ≠ UWU), zgoda na wyprowadzenie wymaga przedstawienia towaru w urzędzie wyprowadzenia. Przedstawienie towaru do ewentualnej kontroli celnej dokonuje się po złożeniu kontenera na terminalu poprzez przesłanie komunikatu IE507 zgodnie z Newsletterem KAS Nr Z/55/2021.

Prosimy o korzystanie z przedstawionego rozwiązania.

obejrzyj video
PCS - System AIS i NCTS
2022-03-23

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terminalu Baltic Hub w dniu 23 marca 2022r. została uruchomiona możliwość automatycznego zwalniania kontenerów w NAVIS po procedurach celnych w systemie AIS oraz w procedurze tranzytu NCTS.

  • Zgłoszenie celne w systemie AIS należy wypełnić zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Uzupełnić pole przeznaczone na e-mail magazynu czasowego składowania adresem Polskiego PCS: customs_cargo@polskipcs.pl;
2. W polu 40 dokumentu SAD (dokument poprzedni) użyć kodu Z-337 (niezależnie od złożenia deklaracji do czasowego składowania do systemu AIS lub jej braku);
3. Użyć kodu informacji dodatkowej DS001 oraz wskazać terminal, na którym zlokalizowany jest kontener, używając kodu DCT;
4. Użyć kodu informacji dodatkowej DS002, jeśli dla danego kontenera / kontenerów istnieje więcej niż jedno zgłoszenie, oznaczając je kolejno: DS002 1/3, DS002 2/3, DS002 3/3 itp.
Dotyczy to także sytuacji gdy część przesyłek jest deklarowana w NCTS a część w AIS (tzn. odprawa łączona, gdzie w jednym kontenerze jest ostateczna odprawa celna w imporcie oraz tranzyt).

  • Zgłoszenie celne w systemie NCTS należy wypełnić zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Uzupełnić kod informacji dodatkowej PCS01 z opisem: PL701071897800000 (jeśli więcej niż 1 pozycja – to tylko w pierwszej pozycji);
2. Użyć kodu informacji dodatkowej DS001 oraz wskazać terminal, na którym zlokalizowany jest kontener, używając kodu DCT;
3. Użyć kodu informacji dodatkowej DS002, jeśli dla danego kontenera / kontenerów istnieje więcej niż jedno zgłoszenie, oznaczając je kolejno: DS002 1/3, DS002 2/3, DS002 3/3 itp.
Dotyczy to także sytuacji gdy część przesyłek jest deklarowana w NCTS a część w AIS (tzn. odprawa łączona, gdzie w jednym kontenerze jest ostateczna odprawa celna w imporcie oraz tranzyt).

Prosimy o korzystanie z przedstawionego rozwiązania.
Automatyczne zwolnienie nie dotyczy typowań do kontroli przez Służbę Celno-Skarbową.
W przypadku pojawienia się problemów możliwe jest zwolnienie kontenera w Navis na dotychczasowych zasadach.

Z poważaniem,
Zespół Baltic Hub

Urząd Celny działa 7 dni w tygodniu w następujących godzinach:
Inspekcje i odprawy celne: 07:00 – 19:00 przez 7 dni w tygodniu
Dozór celny (statki i ładunki): 24 godziny przez 7 dni w tygodniu

DANE KONTAKTOWE ODDZIAŁU CELNEGO

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” Gdańsk (numer: 322080)
ul. Prof. W. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk

Obsługa  zgłoszeń celnych
email: cudo.oc.322080@mf.gov.pl

Dozór portowy (obsługa statków, przedstawianie towarów, potwierdzanie wywozów)
email: dozor.oc.322080@mf.gov.pl

Sekretariat
email: oc.322080@mf.gov.pl
strona www: Urząd Celno-Skarbowy


Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
email: zywnosc.gpkse.gdansk@sanepid.gov.pl
strona www: Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

obejrzyj video

POZOSTAŁE

ADRES

KONTAKT

GODZINY

Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

ul. Oliwska 14/15, Gdańsk

zywnosc.gpkse.gdansk@sanepid.gov.pl
T: 058 343 09 48

Poniedziałek – piątek:
7:30 – 15:05

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

ul. Oliwska 21/23, Gdańsk

og-gdansk@piorin.gov.pl
T: 58 343-15-78
F: 58 343-77-81

Poniedziałek – piątek:
7:30 – 19:30

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

ul. Kontenerowa 9, Gdańsk (IC1)

ul. M. Chodackiego 31, Gdańsk (IC2)

gdansk.griw@wetgiw.gov.pl
T: 58 737-78-60
58 737-69-03
F: 58 737-69-05
58 737-69-04

Poniedziałek – piątek:
7:30 – 15:30
przyjmowanie dokumentów do 14:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) w Gdańsku

Punkt Graniczny w Gdańsku
(budynek KOGA)
ul. Andruszkiewicza 5, Gdańsk

Biuro główne:
ul. Polska 15, Gdynia

wi_gdansk@ijhars.gov.pl
T: 668 450 460
696 461 552
58 660-55-30
F: 58 660-55-55

Poniedziałek – piątek:
07:30-15:30

Dla Klienta