Zintegrowany System Zarządzania

CEL:

Realizacja procesów zgodna ze standardami jakościowymi, środowiskowymi, bhp oraz efektywnością energetyczną oraz zapewnienie ciągłego doskonalenia tych procesów.
Cel ten jest osiągany poprzez:

 • identyfikację i ocenę aspektów środowiskowych,

 • ustalanie odpowiedzialności i zadań,

 • sterowanie operacyjne,

 • monitorowanie i ocenę zgodności,

 • realizację zadań,

 • zaangażowanie pracowników w działania związane z bhp, ochroną środowiska i zarządzania energią.

Aby zapewnić, efektywność realizowanych działań, Baltic Hub prowadzi m.in. systematyczne szkolenia, realizuje przeglądy systemu oraz prowadzone są audity wewnętrzne.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA FUNKCJONUJĄCE W BALTIC HUB:
 • system zarządzania jakością

 • system zarządzania środowiskowego

 • system zarządzania BHP

 • system efektywności energetycznej.

NASZA WIZJA

Baltic Hub – terminal pierwszego wyboru w sercu Bałtyku.

NASZA MISJA

Nieustannie kreujemy wartość dodaną dla klientów i akcjonariuszy przez innowacyjny sposób zaspakajania ich potrzeb.

WARTOŚCI, KTÓRE WYRAŻAJĄ SIĘ W NASZEJ CODZIENNEJ PRACY

 • KONKURENCYJNOŚĆ
  tworzymy unikatową ofertę zmieniając model logistyczny w regionie

 • INNOWACYJNOŚĆ
  nieustająco szukamy coraz lepszych sposobów zaspakajania potrzeb klientów, stawiając sobie nowe wyzwania

 • SOLIDNOŚĆ
  dostarczamy usług  na najwyższym poziomie, zawsze wywiązujemy się z podjętych zobowiązań

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
  w rozumieniu Baltic Hub to bezkompromisowe podejście do bezpieczeństwa pracy i szacunek dla społeczności lokalnej i środowiska naturalnego

 • Udziałowcy

 • Klienci

 • Pracownicy
  Baltic Hub

 • Dostawcy

 • Społeczność
  Lokalna

 • Podwykonawcy

Środowisko