Historia

Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu.

Terminal Baltic Hub, zlokalizowany jest w samym sercu Morza Bałtyckiego - w Porcie Gdańskim.

Baltic Hub został uruchomiony w 2007 r. pod nazwą DCT Gdańsk i posiada zdolność przeładunkową do 2,9 mln TEU rocznie.

Łączna długość dwóch głębokowodnych nabrzeży terminalu wynosi 1,3 km, co pozwala na obsługę 4 statków jednocześnie. Terminal obsługuje ponad 700 statków rocznie, w tym 100 zawinięć największych kontenerowców świata.

Baltic Hub był pierwszym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim, do którego bezpośrednio zawijały statki z Azji, a dzisiaj jest miejscem docelowym największych jednostek na świecie wyruszających z Chin, Korei oraz innych krajów azjatyckich.

Naturalna brama do europy Środkowej i Wschodniej

Terminal obsługuje polski import, eksport, tranzyt oraz tranzyt morski. Dzięki dobremu dostępowi ze strony morza, braku zalodzenia, doskonałym możliwościom operacyjnym oraz inwestycjom w infrastrukturę realizowanym przez polski rząd i miasto Gdańsk, Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. jest bardzo dobrze połączony z miejscami docelowymi ładunków, zlokalizowanymi w głębi kraju oraz stanowi naturalną bramę do Europy Środkowej i Wschodniej dla obrotu skonteneryzowanego.

Pracownicy i wpływ na gospodarkę

BH zatrudnia ponad 1400 osób, z których ponad 50 proc. mieszka w Gdańsku i okolicach. Terminal ma bezpośredni i znaczący wpływ na regionalną i polską gospodarkę, generując ponad 12 miliardów złotych rocznie do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł.

Struktura właścicielska

BH jest własnością PSA International (40%), Polskiego Funduszu Rozwoju (30%) oraz IFM Global Infrastructure Fund, którego doradcą jest IFM Investors (30%).

obejrzyj video
 • 2004
  2004

  Idea powstania w Gdańsku głębokowodnego terminala kontenerowego została zainicjowana pod koniec lat 90. XX wieku i była związana z rosnącym potencjałem głębokowodnych szlaków handlowych na Bałtyku.

  Spółka Baltic Hub (DCT Gdańsk w tamtym czasie) została wybrana przez Port Gdański do zaprojektowania, zbudowania oraz obsługi nowego, niezależnego głębokowodnego portu kontenerowego, który miał stać się największym tego typu obiektem na Bałtyku.

 • 2005 – 2007
  2005 – 2007

  Budowa terminalu Baltic Hub rozpoczęła się uroczyście 25 października 2005 roku. Inwestycję zakończono na początku 2007 roku.

  W I fazie budowy powstał 36-hektarowy terminal kontenerowy zdolny do przeładunku 500 000 TEU rocznie wraz z nabrzeżem o długości 650m, obsługiwanym przez 3 suwnice nabrzeżowe typu post-Panamax i 5 suwnic RTG.

  W Baltic Hub wybudowano również nabrzeże typu ro-ro (roll-on roll-off) o dodatkowej zdolności przeładunkowej 160 000 jednostek towarowych.

 • 2007
  2007

  Terminal rozpoczął swoją działalność operacyjną 1 czerwca 2007 r.

  Tego dnia do portu zawinął pierwszy statek. W pierwszych latach eksploatacji terminal specjalizował się w obsłudze feederów, przez co zdobył ważne doświadczenie operacyjne.

 • 2010
  2010

  Od stycznia 2010 r. Baltic Hub, jedyny polski terminal głębokowodny, zaczął przyjmować w regularnym cotygodniowym serwisie z Dalekiego Wschodu statki kontenerowe o pojemności 8 000 TEU.

  Możliwość bezpośredniego połączenia z Azją przyczyniła się do rozwoju Baltic Hub, który stał się jednym z najszybciej rozwijających się terminali na świecie, osiągając 180% wzrostu w 2010 r.

 • 2011
  2011

  W maju 2011 r. terminal zaczął obsługiwać kontenerowce klasy E o pojemności 15 500 TEU należące do Maersk Line, ówcześnie największe statki na świecie (do tej klasy zaliczana była m.in. Emma Maersk).

  Dzięki temu osiągnięciu, spółka dołączyła do prestiżowej grupy głębokowodnych portów kontenerowych w Europie Północnej, obsługujących co tydzień największe jednostki pływające świata.

 • 2012
  2012

  W marcu 2012r. podpisano umowę dzierżawy terenu na wybudowanie nowego terminalu kontenerowego - T2.

  Dzięki temu realizacja strategii, zmierzająca do uczynienia z Polski, Pomorza i Gdańska hubu dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz Rosji, nabrała jeszcze większego tempa.

  W tym roku, Baltic Hub, jako pierwszy operator terminalowy w Polsce, otrzymał także certyfikat AEO (Authorized Economic Operator), akceptowalny przez służby celne na całym świecie. AEO to międzynarodowy certyfikat ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską dla zabezpieczenia płynnego przepływu towarów. Firmy uhonorowane certyfikatem czerpią korzyści z uproszczonych procedur celnych.

  Rok 2012 został zamknięty kolejnym rekordem w obsłudze kontenerów – w ciągu roku przeładowano około 900 000 TEU. Od czasu rozpoczęcia działalności terminala do roku 2012, terminal Baltic Hub przeładował 2 miliony TEU.

 • 2013
  2013

  W sierpniu 2013 do Baltic Hub zawinął pierwszy statek kontenerowy typu „Triple E” o pojemności 18 000 TEU.

  Unikalność jednostek EEE wynika nie tylko z ich rozmiaru (400m długości, 59 m szerokości i 73 m wysokości), ale również wydajności oraz optymalizacji kosztów, którą zapewniają. Strategia wykorzystująca połączenie korzyści skali oraz geografii ekonomicznej poprzez dostarczanie ładunku najbliżej destynacji docelowej przynosi wymierne korzyści.

  W 2013 roku terminal przeładował ponad 1 150 tys. TEU. Ten rekordowy wynik na stałe wpisał Baltic Hub na mapę najważniejszych terminali kontenerowych na świecie i zapewnił w 2013 r. pozycję największego pod względem przeładunków terminalu kontenerowego na Bałtyku.

 • 2014
  2014

  W drugiej połowie 2014 roku zapadły kluczowe decyzje dotyczące budowy terminalu T2 – spółka zamknęła proces pozyskiwania finansowania inwestycji, uzyskała wiążące pozwolenia na budowę nowej części terminalu i wybrała wykonawcę prac.

  W tym roku w terminalu otwarto również nową czterotorową bocznicę kolejową o przepustowości ponad 700 000 TEU rocznie. W ramach projektu wybudowano place do składowania kontenerów wzdłuż bocznicy, a także trzy przejazdy umożliwiające przemieszczanie sprzętu przeładunkowego pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią bocznicy.

 • 2015
  2015

  Momentem przełomowym w historii terminalu było rozpoczęcie w lutym 2015 roku współpracy z Aliansem 2M.

  Do DCT zaczęły przypływać statki z kontenerami dwóch największych na świecie linii żeglugowych na jednym pokładzie - Maersk Line i MSC. Armator MSC włączył do gdańskiego serwisu także swoje największe jednostki o pojemności powyżej 19 tysięcy TEU (takie jak np. MSC Maya).

  W maju 2015 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku kontenerowego, w Baltic Hub rozpoczęła się budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża – projekt T2. Ukończenie finansowanej w kwocie 200 milionów EUR inwestycji zaplanowane było na koniec 2016 roku.

  W sierpniu rozpoczęła się współpraca Baltic Hubz Aliansem G6 (połączeniem linii żeglugowych APL, HMM, MOL, Hapag-Lloyd, NYK oraz OOCL). Drugi alians oznaczał dla terminalu drugie w tygodniu bezpośrednie zawinięcie z Azji do Gdańska i – co najważniejsze – otwierał nowe perspektywy dla przedsiębiorstw biorących udział w wymianie handlowej z Dalekim Wschodem.

 • 2016
  2016

  W czerwcu 2016 roku do nabrzeża Baltic Hub przypłynął po raz pierwszy największy na ten moment kontenerowiec na świecie o pojemności 19 224 TEU – MSC Maya.

  Statek będzie regularnie zawijał do terminalu w ramach cotygodniowego połączenia oceanicznego aliansu 2M (Maersk Line, MSC).

  W październiku 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego w Baltic Hub. Nabrzeże T2, o długości 650 metrów, zostało wyposażone w pięć nowoczesnych, największych na Bałtyku, suwnic nabrzeżowych STS, umożliwiających obsługę statków o pojemności ponad 22 tysięcy TEU. Potencjał przeładunkowy Baltic Hub podwoił się z 1,5 do 3 milionów TEU rocznie i terminal stał się jednym z największych tego typu obiektów w Europie Północnej.

 • 2017
  2017

  Budowa i otwarcie T2 były dokładnie analizowane przez armatorów.

  Dowodem na sensowność tej wielkiej inwestycji, była decyzja członków nowopowstałego Aliansu OCEAN (APL, CMA-CGM, COSCO SHIPPING, EVERGREEN i OOCL) o rozpoczęciu współpracy z Baltic Hub.

  W maju 2017 terminal zyskał kolejne bezpośrednie połączenie z Dalekiego Wschodu, realizowane przy użyciu jednostek o pojemności od 19 000 TEU do 21 500 TEU (wśród nich największe kontenerowce świata takie jak OOCL Hong Kong).

  W 2017r. w Baltic Hub wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu obsługi samochodów ciężarowych. Terminal utworzył narzędzie eBRAMA dedykowane kierowcom, firmom przewozowym oraz spedytorom. eBRAMA umożliwia planowanie wizyt na Baltic Hub tak, aby były optymalne dla wszystkich stron i usprawniły łańcuch logistyczny.

  Rok 2017 zakończył się dla DCT wynikiem 1,6 mln przeładowanych TEU, dzięki czemu terminal trafił do pierwszej setki największych portów kontenerowych świata, wg rankingu Lloyds List.

 • 2018
  2018

  W 2018 roku rozpoczęła się realizacja Programu T2B, w ramach której przebudowie uległa bocznica kolejowa terminalu, droga dojazdowa do terminalu; ponadto zakupiono nowy sprzęt (dźwigi STS, RMG i RTG) oraz rozbudowano place składowe.

  Baltic Hub dysponował głębokowodną linią nabrzeżową o długości 1,3 km, posiada 11 suwnic nabrzeżowych STS i rocznie obsługuje ponad 460 statków (w tym 100 największych na świecie kontenerowców) oraz posiadał roczną zdolność przeładunkową na poziomie 2,9 mkn TEU, co czyniłó go największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim.

 • 2019
  2019

  2019 przyniósł spore wyzwania dla Baltic Hub. W marcu zmieniła się struktura właścicielska terminalu – Baltic Hub został zakupiony przez PSA International Ptd Ltd (PSA), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i IFM Global Infrastructure Fund (IFM).

  Przy nabrzeżu T2 stanęły 3 nowe suwnice STS, zwiększając tym samym produktywność terminalu.

  W sierpniu do Baltic Hub zawinął pierwszy na świecie statek o szerokości 24-rzędów kontenerów – MSC Gulsun, w ramach cotygodniowego serwisu 2M Silk/AE-10.

  Pod koniec 2019 terminal przeładował swój dwumilionowy kontener i tym samym stał się pierwszym terminalem na Morzu Bałtyckim, który przekroczył granicę 2 mln TEU obsłużonych w ciągu jednego roku.

 • 2020
  2020

  W 2020 zakończono proces wdrażania projektu OCR. Obejmował on pełną automatyzację bram wjazdowych, które wykorzystują kamery OCR (Optical Character Recognition) do rejestracji ciężarówek i kontenerów przyjeżdżających do Baltic Hub.

  W tym roku terminal otworzył także przedstawicielstwo na Czechy i Słowację. Celem otwarcia placówki było wzmocnienie poziomu obsługi w tym regionie.

  W 2020 rozpoczęły także przeładunki trzy nowe elektryczne suwnice RMG przeznaczone do pracy na bocznicy kolejowej Baltic Hub Suwnice zostały zakupione w ramach programu rozbudowy T2b pozwoliły Baltic Hub na zrobienie kolejnego kroku w kierunku zwiększenia produktywności, wydajności oraz możliwości przeładunkowych na kolei.

 • 2021
  2021

  W 2021 roku Gdańsk awansował na I miejsce w rankingu kontenerowym na Morzu Bałtyckim.

  W kwietniu terminal przeładował swój 15-milionowy kontener od rozpoczęcia działalności. Lipiec przyniósł oficjalnie rozstrzygniecie konkursu na budowę T3 przez Baltic Hub. Dzięki budowie nowego terminalu, na terenie portu powstanie trzecie nabrzeże głębokowodne, zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 mln do łącznie 4,5 mln TEU rocznie.

  W sierpniu do Baltic Hub po raz pierwszy zawinął statek feederowy nowego operatora Fields, otwierając tym samym nowe połączenie Gdańsk z Łotwą.

  Pod koniec roku w Baltic Hub zakończyła się rozbudowa bocznicy kolejowej, dzięki czemu terminal stał się jednym z największych w Europie kolejowych terminali kontenerowych. W grudniu firma Baltic Hub została przekształcona ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Terminal zakończył rok z rekordowym wynikiem 2,1mln TEU.

 • 2022
  2022

  W 2022 r. firma obchodziła 15-lecie istnienia połączone z rebrandingiem z "DCT Gdańsk" na "Baltic Hub"

  Po latach przygotowań, w październiku 2022 r. Baltic Hub rozpoczął budowę terminalu T3. Inwestycja umożliwi Baltic Hub zwiększenie przepustowości o 1,5 mln TEU rocznie od 4 kwartału 2024 r. i dalsze wzmocnienie pozycji w regionie.

O Baltic Hub