Grant Dzielnicowy Busole - I edycja

W pierwszej edycji konkursu grantowego Busole wzięło udział 18 organizacji non-profit, szkoły, przedszkola i fundacje, które działają w sąsiadujących z BHCT dzielnicach - Stogach, Przeróbce oraz Krakowcu-Górkach Zachodnich.

Kapituła, złożona z przedstawicieli BHCT, Portu Gdańsk oraz Uniwersytetu Gdańskiego, nagrodziła siedem projektów związanych ze środowiskiem, edukacją, lokalną historią i zapobieganiem wykluczeniu określonych grup społecznych.

Przy wyborze projektów kapituła kierowała się między innymi: wpływem zaproponowanych we wnioskach działań na poprawę funkcjonowania ostatecznych beneficjentów projektu,innowacyjnością i oryginalnością projektów oraz doświadczeniem wnioskodawcy, partnera lub partnerów przy realizacji projektów o podobnej tematyce.

Zwycięskie projekty

Cel

Celem projektu „Społeczna samopomoc na wyspie Stogi –  tworzymy/uzupełniamy materialną bazę Biblioteki społecznej” jest poprawa warunków lokalowych i sprzętowych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, zakup wykładzin dywanowych i zasłon w sali koncertowej/czytelni, które poprawią akustykę i wygląd, zabezpieczą lokal przed zbytnim nasłonecznieniem/przegrzaniem oraz doposażenie poprzez zakup: aparatu fotograficznego, kamery, rzutnika, ekranu, krzeseł i regałów do sali koncertowej.

Opis

Grono ludzi, bez urzędowego wsparcia, wspólnymi siłami w 2008r. stworzyło Bibliotekę Społeczną, by naprawiać i upiększać okoliczny świat. Głównym celem Biblioteki było od początku „młodzieżowe chowanie” i budzenie obywatelskiej aktywności.

Działalność Biblioteki rozpoczęła się w zdewastowanym lokalu, który został doprowadzony do stanu używalności dzięki wspólej pracy wielu zaangażowanych osób. Mimo wielkiego serca społeczników, koniecznym było zdobycie środków na wyposażenie Biblioteki. Dzięki projektowi Busole, znacząco poprawią się warunki lokalowe Biblioteki, tworząc tym samym jeszcze bardziej przyjazne miejesce dla mieszkańców Stogów i okolicznych dzielnic.

Beneficjenci

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Stogów i okolicy, w szczególności dzieci, trójmiejska młodzież muzyczna, okoliczni imigranci, uczącą się i studiująca młodzież, okoliczni seniorzy, bibliofile.

Podsumowanie projektu

Film

Cel

Ideą projektu Rodzinne Gry Terenowe na Orientację BUSOLE 2022 była aktywizacja mieszkańców dzielnic Nowy Port, Stogi i Krakowiec-Górki Zachodnie w zakresie wypoczynku na terenach zielonych, poprzez organizację cyklu 6-ciu plenerowych imprez na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym (po 2 na każdej dzielnicy).

Wartością dodaną projektu było obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie.

Opis

W ramach zadania zorganizowano cykl sześciu plenerowych imprez na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. Na każdą edycję uczestnicy zapisywali się na jedną z czterech dostępnych tras, różniących się długością, liczbą punktów kontrolnych oraz stopniem trudności. Na starcie otrzymają mapy z zaznaczonymi miejscami, do których będą musieli dotrzeć i na specjalnych punktach kontrolnych potwierdzić swoją obecność.

Każda z cyklu 6-ciu imprez odbył się z wykorzystaniem elektronicznego systemu pomiaru czasu SportIdent. Na mecie uczestnicy otrzymali wydruk ze swoim wynikiem, gdzie mogli sprawdzić z jaką prędkością pokonywali poszczególne odcinki i gdzie popełnili błędy. Po imprezie na stronie internetowej projektu opublikowane zostały pełne wyniki wszystkich tras.

Bezpłatne pakiety startowe były dosyępne dla mieszkańców dzielnic: Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie.

Beneficjenci

Grupą docelową projektu były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Nowy Port, Stogi i Krakowiec-Górli Zachodnie. Wydarzenia skierowane były do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas, łącząc rekreację z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracją społeczną.

Podsumowanie

Film

Cel

Głownym celem projektu „POWRÓT DO KORZENI W TRAKCIE PANDEMII – profilaktyka zdrowia i rehabilitacja społeczna seniorów było zorganizowanie na terenie DPS „Ostoja” cyklu otwartych dla społeczności lokalnej wykładów, pokazów, zajęć sportowych, spotkań i warsztatów dla seniorów z zakresu dietetyki, zdrowia psychicznego, aktywności, rehabilitacji i rekreacji.

Do prowadzenia tych zajęć zosali zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin życia – lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci, sportowcy, trenerzy.

Kolejnym celem było zorganizowanie w ogrodzie DPS „Ostoja” otwartego dla społeczności lokalnej festynu rodzinno-integracyjnego . Festyn pod hasłem „Senioriada” miał zachęcić seniorów do większej aktywności fizycznej, pomóc im wykorzystać zdobytą na ww. warsztatach wiedzę oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zaproszenie na Festyn całych rodzin i dzieci, które mogły wziąć udział w zawodach sportowych razem z seniorami.

Opis

DPS „Ostoja” od początku swojego istnienia był postrzegany jako miejsce integracji seniorów ze środowiskiem lokalnym. Prowadzono tu szeroką działalność kulturalną, edukacyjną i rozrywkową dla szerokiego grona odbiorców. Wybuch pandemii całkowicie zmienił tę rzeczywistość.

Realizując Projekt Busole, DPS Ostoja pragnał z ogromną siłą i energią powrócić do pierwotnych założeń – na nowo rozbudzić entuzjazm seniorów do działania na rzecz ich najbliższego środowiska społecznego, przywrócić im pewność siebie, a także wspomóc ich w powrocie do zdrowia i codziennych aktywności fizycznych.

Beneficjenci

Najważniejszymi beneficjentami projektu są seniorzy, dzieci ze szkół, rodziny seniorów oraz środowisko lokalne – mieszkańcy Stogów, Przeróbki, Krakowca – Górek Zachodnich.Beneficjenci

Podsumowanie

Film

Cel

Głównym celem projektu „Aktywizacja sportowa młodych mieszkańców Przeróbki, Stogów, Krakowca i Górek Zachodnich – SPORT dla WSZYSTKICH DZIECI” była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z ościennych dzielnic. Pokazanie, że sport zwłaszcza w młodym wieku jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego;

W ramach projektu zorganizowano bezpłatne zajęcia sportowe w obiektach klubowych. Dzieci i młodzież uczestniczyły m.in: w treningach na hali sportowej, siłowni, ergometrach wioślarskich, zabawach biegowych, zajęciach na łodziach wioślarskich, kajakach, smoczej łodzi.

Opis

Zadanie polegało na aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży z terenów sąsiadujących z  Klubem Drakkar (m.in: Przeróbka Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie). Klub prowadził bezpłatne zajęcia sportwe dla mieszkańców tych dzielnic bez względu na predyspozycje sportowe uczestników, wyciągając tym samym dzieci z głębokiego deficytu ruchu jaki w ostatnich czasach zotał znacznie spotęgowany pandemiczną rzeczywistością.

Zajęcia odbywały się w obiektach klubowych 5 razy w tygodniu. Dzieci i młodzież uczestniczyły m.in: w treningach na hali sportowej, siłowni, ergometrach wioślarskich, zabawach biegowych, zajęciach na łodziach wioślarskich, kajakach, smoczej łodzi.
Celem projektu było zainteresownie wszystkich uczestników sportem/wioślarstwem, jako doskonałą i zdrową alternatywą dla zajęć pozaszkolnych oraz udowodnienie, że sport może okazać się jedną z większych przygód w pierwszych dekadach życia młodych ludzi.

Beneficjenci

Zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży w przedziale od 11 do 18 lat bez względu na poziom sportowy czy predyspozycje fizyczne.

Nabór do projektu był ciągły – nowi uczestnicy mogli zgłaszać się w ciągu całego roku.

Podsumowanie

Film

Cel

Głównym celem projektu „Kierunek – podwórko 61” było stworzenie dodatkowej przestrzeni do swobodnej zabawy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 oraz najmłodszych mieszkańców Przeróbki, promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych uczniów szkoły oraz rodziców najmłodszych mieszkańców dzielnicy, rozwijanie kreatywności u dzieci oraz wspomaganie rozwoju psychofizycznego najmłodszych uczniów.

Opis

„Kierunek- podwórko 61” – rozbudowanie dotychczas istniejącego placu zabaw, uzupełnienie o drewniane elementy służące swobodnej zabawie, kuchnię błotną oraz materiałowe zadaszenie przeciwsłoneczne. W efekcie powstała przyjazna przestrzeń, w której każde dziecko znajdzie „coś dla siebie”, będzie mogło osobiście kierować swoją aktywnością, w zabawie rozwijać kreatywność.

Środki na realizację projektu pozwolą na dokończenie realizacji „Podwórka 61″, zgodnie z ideą ” swobodnej zabawy„, obok tradycyjnego placu zabaw powstał już naturalny plac zabaw z witek wierzbowych, stanęła też Gratosfera. W ramach projektu „Kierunek -podwórko 61” szkoła zorganizowała również dla dzieci w wieku 4-7 lat zamieszkujących dzielnicę Przeróbki oraz naszych młodszych uczniów cykl zajęć wykorzystujących powstałą przestrzeń „podwórkową”. Na zajęciach sportowych, plastycznych pod okiem nauczycieli – instruktorów dzieci poznają atrakcyjne miejsce do zabawy, nawiązują nowe relacje z rówieśnikami. Podsumowaniem zajęć była gra terenowa dla dzieci i rodziców.

Beneficjenci

Beneficjentami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku z oddziału przedszkolnego, klas młodszych oraz mali mieszkańcy Przeróbki – dzieci od 4 do 7 lat, które nie są uczniami szkoły, ale również potrzebują bezpiecznego miejsca, gdzie pod czujnym okiem rodziców będą mogły bawić się swobodnie.

Podsumowanie

Film

Cel

Podczas trwania projektu „Aktywni w Naszej Dzielnicy z BHCT ” beneficjenci zapoznali się z techniką makramy, poprzez wykonanie ozdób oraz przedmiotów codziennego użytku. Dzieci samodzielnie wykonały mydła glicerynowe i ekologiczny kalendarz adwentowy. Dzieciom została przybliżona nowa forma ruchu jaką jest Animal Flow, dla dorosłych odbyły się spotkania podczas, których poznali techniki walki ze stresem.

Opis

Projekt wykonano w dwoch terminach: od kwietnia do czerwca i od wrzesnia do listopada.
W pierwszym terminie odbyły sie trzy warsztaty, z czego dwa w kwietniu i maju przeznaczone dla dzieci, a jeden w czerwcu dla dorosłych.
Podczas pierwszego warsztatu z cyklu „ Poplećmy wspólnie” dzieci wykonały techniką makramy wiszacą osłonką na doniczke.
Kolejny warsztat: „Domowa mydlarnia” został poświęcony na zrobienie kolorowych, pachnacych mydełek glicerynowych.
Ostatni warsztat w czerwcu : „Odetchnij z ulga” przybliżył dorosłym metody walki ze stresem. Taki warsztat odbył się rownież we wrześniu.
W edycji jesiennej zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci. Podczas kolejnych zajęc z cyklu „Poplećmy wspólnie”, uczestnicy zrobili w technice makramy ozdobe na ścianę tzw. łapacz snów. Natomiast w listopadzie na spotkaniu „Gotowi do Świąt” dzieci wykonały samodzielnie ekologiczny kalendarz adwentowy.

Beneficjenci

Beneficjentami projektu były dzieci z osiedla, z pobliskiej szkoły oraz osoby dorosłe, głównie seniorzy, czytelnicy biblioteki.

Podsumowanie

Film

Cel

Celem projektu „Sewroom” był rozwój aktywności dzieci, młodzieży i lokalnych dorosłych poprzez stworzenie i poprawę warunków umożliwiających aktywną integrację międzypokoleniową oraz wykorzystanie, zagospodarowanie potencjałów i zasobów tkwiących w różnorodności pokoleń za pośrednictwem edukacji międzypokoleniowej. Ważną kwestią było także rozwijanie pasji związanej z szyciem, projektowaniem i ogólnie pojętym samodzielnym tworzeniem wyrobów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie cech takich jak: wrażliwość na piękno, wyobraźnia, poczucie estetyki, kreatywność i cierpliwość. Poszerzanie horyzontów myślowych, rozwijanie wyobraźni, fantazji. Dzięki twórczości i wyrażanej w niej ekspresji beneficjenci zyskują pewność siebie, rozwijają poczucie wartości, przełamują barierę niepewności i strachu, która często towarzyszy im na co dzień.

Opis

„Sewroom” to coś więcej niż projekt. To idea stworzenia miejsca łączącego pokolenia. Miejsca promującego ideę lifelong learning, a więc ideę całożyciowego uczenia się, rozwijania wiedzy i umiejętności w perspektywie osobistej i społecznej. Miejsca integracji społecznej, aktywizacji i edukacji międzypokoleniowej za pośrednictwem maszyn do szycia i wzajemnego uczenia się. Miejsca, która daje możliwość ukazania lub odkrycia potencjału możliwości osób w różnym wieku. Otwartej przestrzeni, w której każdy może być sobą. Miejsca spotkań, podczas których możliwe będzie lepsze zrozumienia siebie i potrzeb osób danego pokolenia a także zaspokojenia potrzeb społecznych każdego, kto zechce wspólnie z nami ją tworzyć.

Beneficjenci

Beneficjentami projektu były przede wszystkim dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdańsku, a także ich rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi.

Podsumowanie

Film