2024-02-23

W piątek, 23 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdańsku miało miejsce uroczyste otwarcie nowej sali dydaktycznej, tzw. ekopracowni, która powstała dzięki wsparciu Baltic Hub. Uczniowie będą w niej rozwijać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz uczestniczyć w projektach i inicjatywach promujących zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

Ekopracownia to jeden ze zwycięskich projektów II edycji konkursu grantowego „Busole”, organizowanego przez Baltic Hub. Dzięki dofinansowaniu, w jednej z sal lekcyjnych przeprowadzono gruntowny remont, przekształcając ją w nowoczesną i funkcjonalną ekopracownię. Zakupiono również specjalistyczne wyposażenie, w tym nowoczesne pomoce dydaktyczne i urządzenia, które umożliwią uczniom przeprowadzanie eksperymentów i obserwacji, związanych z naukami przyrodniczymi. Wśród nowości znalazła się profesjonalna stacja meteorologiczna Davis Vantage Pro2, która pozwala prowadzić obserwacje pogodowe oraz edukować o związanych z nimi zagadnieniach. Projekt merytorycznie i wizualnie stworzyła nauczycielka szkoły Pani Maria Kubinowska. Autorem malowideł na ścianach ekopracowni jest lokalna artystka.

Oficjalne otwarcie zgromadziło przedstawicieli Baltic Hub, nauczycieli zaangażowanych w projekt, członków Rady Rodziców oraz reprezentantów Urzędu Miasta.

Ekopracownia ma służyć nie tylko uczniom ZSP nr 3, ale również całej społeczności szkolnej, propagując postawy proekologiczne oraz zachęcając do poznawania i szacunku dla przyrody. Zaplanowane zajęcia obejmują szeroki zakres tematyczny: od nauki o przyrodzie po praktyczne działania związane z recyklingiem i segregacją odpadów.

Celem tej inicjatywy jest rozwój aktywności i postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i lokalnych dorosłych. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym promowana jest wiedza proekologiczna, tak istotna w dzisiejszym zmieniającym się świecie, oraz kształtowane są pozytywne i cenne wartości społecznemówi Artur Jastrząb, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 72 w Gdańsku.

Pierwsze zajęcia w nowej ekopracowni odbyły się już poniedziałek, 26 lutego i spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów oraz kadry pedagogicznej.

obejrzyj video