2024-04-19

Dzięki dofinansowaniu z konkursu grantowego „Busole”, organizowanego przez Baltic Hub, na terenie Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” udało się otworzyć w pełni wyposażoną salę do terapii zajęciowej. Seniorzy mogą teraz brać udział w zajęciach muzycznych, teatralnych, artystycznych i wielu innych.

W ramach projektu udało się stworzyć i wyposażyć pracownię terapii zajęciowej na terenie DPS „Ostoja”. - Nowo wyposażone pomieszczenie na parterze budynku jest już w pełni funkcjonalne. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, w tym instrumentom muzycznym, maszynom do szycia, materiałom plastycznym oraz meblom dostosowanym do potrzeb terapii zajęciowej, seniorzy mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności w przyjaznej atmosferze.

Zależało nam, aby sale były przyjaźnie urządzone, a dzięki grantowi od Baltic Hub mogliśmy dokupić nowe meble, doposażyć pracownie w materiały i narzędzia, które urozmaicą zajęcia dla naszych seniorów. Bardzo dziękuję Baltic Hub za zorganizowanie dwóch edycji grantu dzielnicowego Busole. Dzięki temu nasze zajęcia są urozmaicone i bardziej dostosowane do potrzeb seniorów i osób, które zapraszamy do współuczestniczeniamówi Bartosz Zieliński, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”.

Projekt zakładał nie tylko stworzenie nowej pracowni terapii zajęciowej. W ramach grantu zorganizowany został również festyn rodzinno-integracyjny dla mieszkańców dzielnic: Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie. Festyn pod hasłem „Pożegnanie lata” odbył się w październiku ubiegłego roku w ogrodzie DPS „Ostoja” i był doskonałą okazją do wspólnej zabawy dla seniorów, ich rodzin i wszystkich mieszkańców okolicznych dzielnic. W ramach festynu na uczestników czekały liczne atrakcje, takie jak zawody sportowe z nagrodami, warsztaty rękodzieła czy malowanie twarzy.

Celem całego projektu jest profilaktyka zdrowia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów. Pracownia terapii zajęciowej w DPS „Ostoja” stanowi miejsce sprzyjające twórczej pracy i rozwoju dla seniorów, ale nie tylko – na zajęcia zapraszani są uczniowie z okolicznych szkół Dzięki różnorodnym zajęciom oraz integracji międzypokoleniowej, uczestnicy warsztatów mogą rozwijać pasje, zdobywać nowe umiejętności oraz otwierać się na kontakty społeczne.

obejrzyj video