Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Cel

Celem projektu „Sewroom” jest rozwój aktywności dzieci, młodzieży i lokalnych dorosłych poprzez stworzenie i poprawę warunków umożliwiających aktywną integrację międzypokoleniową oraz wykorzystanie, zagospodarowanie potencjałów i zasobów tkwiących w różnorodności pokoleń za pośrednictwem edukacji międzypokoleniowej. Ważną kwestią jest także rozwijanie pasji związanej z szyciem, projektowaniem i ogólnie pojętym samodzielnym tworzeniem wyrobów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, kształtowanie cech takich jak: wrażliwość na piękno, wyobraźnia, poczucie estetyki, kreatywność i cierpliwość. Poszerzanie horyzontów myślowych, rozwijanie wyobraźni, fantazji. Dzięki twórczości i wyrażanej w niej ekspresji beneficjenci zyskują pewność siebie, rozwijają poczucie wartości, przełamują barierę niepewności i strachu, która często towarzyszy im na co dzień.

Opis

„Sewroom” to coś więcej niż projekt. To idea stworzenia miejsca łączącego pokolenia. Miejsca promującego ideę lifelong learning, a więc ideę całożyciowego uczenia się, rozwijania wiedzy i umiejętności w perspektywie osobistej i społecznej. Miejsca integracji społecznej, aktywizacji i edukacji międzypokoleniowej za pośrednictwem maszyn do szycia i wzajemnego uczenia się. Miejsca, która daje możliwość ukazania lub odkrycia potencjału możliwości osób w różnym wieku. Otwartej przestrzeni, w której każdy może być sobą. Miejsca spotkań, podczas których możliwe będzie lepsze zrozumienia siebie i potrzeb osób danego pokolenia a także zaspokojenia potrzeb społecznych każdego, kto zechce wspólnie z nami ją tworzyć.

Podsumowanie Projektu

Beneficjenci

Beneficjentami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdańsku, a także ich rodzice, rodzeństwo, sąsiedzi.