Szkoła Podstawowa nr 61

Cel

Głównym celem projektu „Kierunek – podwórko 61” jest stworzenie dodatkowej przestrzeni do swobodnej zabawy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 61 oraz najmłodszych mieszkańców Przeróbki, promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych uczniów szkoły oraz rodziców najmłodszych mieszkańców dzielnicy, rozwijanie kreatywności u dzieci oraz wspomaganie rozwoju psychofizycznego najmłodszych uczniów.

Opis

„Kierunek- podwórko 61” – rozbudowanie dotychczas istniejącego placu zabaw, uzupełnienie o drewniane elementy służące swobodnej zabawie, kuchnię błotną oraz materiałowe zadaszenie przeciwsłoneczne. W efekcie powstanie przyjazna przestrzeń, w której każde dziecko znajdzie „coś dla siebie”, będzie mogło osobiście kierować swoją aktywnością, w zabawie rozwijać kreatywność.

Środki na realizację projektu pozwolą na dokończenie realizacji „Podwórka 61″, zgodnie z ideą ” swobodnej zabawy „, obok tradycyjnego placu zabaw powstał już naturalny plac zabaw z witek wierzbowych, stanęła też Gratosfera. W ramach projektu „Kierunek -podwórko 61” szkoła zorganizuje również dla dzieci w wieku 4-7 lat zamieszkujących dzielnicę Przeróbki oraz naszych młodszych uczniów cykl zajęć wykorzystujących powstałą przestrzeń „podwórkową”. Na zajęciach sportowych, plastycznych pod okiem nauczycieli – instruktorów dzieci poznają atrakcyjne miejsce do zabawy, nawiążą nowe relacje z rówieśnikami. Podsumowaniem zajęć będzie gra terenowa dla dzieci i rodziców z nagrodami.

Podsumowanie Projektu

Beneficjenci

Beneficjentami projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku z oddziału przedszkolnego, klas młodszych oraz mali mieszkańcy Przeróbki – dzieci od 4 do 7 lat, które nie są uczniami szkoły, ale również potrzebują bezpiecznego miejsca, gdzie pod czujnym okiem rodziców będą mogły bawić się swobodnie.