Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”

Cel

Celem projektu „Społeczna samopomoc na wyspie Stogi – tworzymy/uzupełniamy materialną bazę Biblioteki społecznej” jest poprawa warunków lokalowych i sprzętowych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, zakup wykładzin dywanowych i zasłon w sali koncertowej/czytelni, które poprawią akustykę i wygląd, zabezpieczą lokal przed zbytnim nasłonecznieniem/przegrzaniem oraz doposażenie poprzez zakup: aparatu fotograficznego, kamery, rzutnika, ekranu, krzeseł i regałów do sali koncertowej.

Opis

Grono ludzi, bez urzędowego wsparcia, wspólnymi siłami w 2008 r. stworzyło Bibliotekę Społeczną, by naprawiać i upiększać okoliczny świat. Głównym celem Biblioteki było od początku „młodzieżowe chowanie” i budzenie obywatelskiej aktywności.

Działalność Biblioteki rozpoczęła się w zdewastowanym lokalu, który został doprowadzony do stanu używalności dzięki wspólnej pracy wielu zaangażowanych osób. Mimo wielkiego serca społeczników, koniecznym było zdobycie środków na wyposażenie Biblioteki. Dzięki projektowi Busole, znacząco poprawią się warunki lokalowe Biblioteki, tworząc tym samym jeszcze bardziej przyjazne miejsce dla mieszkańców Stogów i okolicznych dzielnic.

Podsumowanie Projektu

Beneficjenci

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Stogów i okolicy, w szczególności dzieci, trójmiejska młodzież muzyczna, okoliczni imigranci, uczącą się i studiująca młodzież, okoliczni seniorzy, bibliofile.