2024-04-05

Z końcem Marca 2024 łączne zaawansowanie robót budowlanych przy realizacji terminala kontenerowego T3 wynosi już ponad 45 %. Sprzyjająca aura pozwoliła na przyspieszenie tempa prac, przez co oczep betonowy nabrzeża północnego zakończono w 100 % z dwutygodniowym wyprzedzeniem w porównaniu z aktualnym harmonogramem. Znaczący postęp prac widać także na innych elementach betowych takich jak, główne nabrzeże - ponad 25 % zaawansowania prac oraz równoległy element do nabrzeża tzw. belkę odlądową – RCB, której zaawansowanie prac wynosi 15 %. Oba wymienione elementy są kluczowe dla całej konstrukcji nabrzeża z uwagi na to, że docelowo będą przenosiły obciążenia z dźwigów nabrzeżowych typu STS.

Planowane zakończenie pod koniec kwietnia bieżącego roku konsolidacji refulatu dla pozostałego obszaru ok 6 hektarów z łącznej powierzchni 36 hektarów, pozwoli na zwolnienie frontów robót na ostatnich czterech z łącznie docelowych osiemnastu placach składowych. Natomiast na wcześniej już zwolnionych, po konsolidacji, trwają równolegle roboty żelbetowe oraz branżowe. Łączne zaawansowanie prac na elementach belek pod suwnicowych CRMG wynosi ponad 40 % a dla fundamentów masztów oświetleniowych 85 %, na których zostaną wzniesione wysokie na ponad 30 metrów słupy oświetleniowe. Wykonawca przystąpił do spawania oraz kotwienia szyn pod docelowe półautomatyczne suwnice placowe, tak aby rozpocząć montaż suwnic CRMG w trzecim kwartale bieżącego roku.

Zakończono roboty związane z pogrążaniem ściany nabrzeża południowego a co za tym idzie zakończono całkowicie roboty kafarowe na inwestycji. Rozpoczęto na szeroką skalę roboty branżowe tj. kanalizację deszczową, instalację wodociągową oraz instalację elektroenergetyczną. Zakończono wznoszenie obiektów kubaturowych, które są w chwili obecnej wyposażane w urządzenia. W nadchodzącym miesiącu planowane jest rozpoczęcie prac związanych z nawierzchniami oraz kontynuacja robót branżowych, żelbetowych oraz wszystkich wymienionych wcześniej.  

obejrzyj video