Kwiecień/Maj 2024 - status budowy T3
2024-06-11

Na koniec maja 2024 łączne zaawansowanie robót budowlanych, przy realizacji terminala kontenerowego T3, wynosi odpowiednio już ponad 55%.

Podczas ostatnich miesięcy prace koncentrowały się w obszarze głównego nabrzeża oraz placów składowych. Zaawansowanie robót żelbetowych, zarówno na oczepie, jak i na belce odlądowej wynosi obecnie ponad 70 %, co pozwoli rozpocząć otworzyć kolejny front robót - kluczowy etap, który już wkrótce będzie realizowany na wymienionych elementach, którym jest montaż - spawanie i ustawianie szyny pod główne dźwigi nabrzeżowe typu STS.

Równolegle do montażu szyn odbywają się prace związane z wyposażeniem nabrzeża tj. przygotowanie elementów kotwiących pod elementy odbojowe dla statków oraz roboty branżowe pomiędzy belkami, po zakończeniu których ostatecznym elementem pozostanie wykonanie nawierzchni docelowych.

Na etapie wykończenia są prace na pierwszych czterech placach składowych pod kontenery, na których zakończono w 100% fundamenty wraz z szyną pod dźwigi CRMG. Belki pod kontenery wykonane zostały na poziomie 80% zaawansowania, a drogi dojazdowe pomiędzy placami wykonano w 50%. Zakończenie tychże prac planowane jest na koniec czerwca 2024, co pozwoli na rozpoczęcie dostaw pierwszych suwnic CRMG już miesiąc później, a następnie rozpocznie się ich montaż oraz proces uruchamiania.    

Całkowite zakończenie konsolidacji zalądowionego terenu, przeznaczonego pod budowę terminala T3, zakończonego powstaniem sztucznej wyspy, pozwoliło na zwolnienie całego 36-hektarowego terenu pod dalsze prace budowlane. Rozpoczęto prace polegające na wznoszeniu budynków podstacji energetycznych wraz z ich wyposażeniem m.in. w sprzęt konieczny do zasilania w energię elektryczną nowopowstałego terminala oraz wyposażenia docelowego terminala (dźwigów).

Wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne oraz pełnię sezonu budowlanego Wykonawca prowadzi na pozostałych otwartych frontach roboty związane z: pracami żelbetowymi, wykonywaniem nawierzchni oraz branżami takimi jak: kanalizacja deszczowa, instalacje wodociągowe, instalacje elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Na powstałych fundamentach masztów zostały wzniesione, wysokie na ponad 30 metrów, maszty oświetleniowe, które w chwili obecnej są najwyższym elementem widocznym ponad poziom platformy.

obejrzyj video