Gdański Klub Wioślarski Drakkar

Cel

Głównym celem projektu „Aktywizacja sportowa młodych mieszkańców Przeróbki, Stogów, Krakowca i Górek Zachodnich – SPORT dla WSZYSTKICH DZIECI” jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z ościennych dzielnic. Pokazanie, że sport zwłaszcza w młodym wieku jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego;

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne zajęcia sportowe w obiektach klubowych. Dzieci i młodzież będą uczestniczyć m.in: w treningach na hali sportowej, siłowni, ergometrach wioślarskich, zabawach biegowych, zajęciach na łodziach wioślarskich, kajakach, smoczej łodzi.

Opis

Zadanie będzie polegało na aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży z terenów sąsiadujących z  Klubem Drakkar (m.in: Przeróbka Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie). Klub planuje prowadzić bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców tych dzielnic bez względu na predyspozycje sportowe uczestników, wyciągając tym samym dzieci z głębokiego deficytu ruchu jaki w ostatnich czasach został znacznie spotęgowany pandemiczną rzeczywistością.

Zajęcia będą odbywały się w obiektach klubowych 5 razy w tygodniu. Dzieci i młodzież będą uczestniczyć m.in: w treningach na hali sportowej, siłowni, ergometrach wioślarskich, zabawach biegowych, zajęciach na łodziach wioślarskich, kajakach, smoczej łodzi.
Celem projektu jest zainteresowanie wszystkich uczestników sportem/wioślarstwem, jako doskonałą i zdrową alternatywą dla zajęć pozaszkolnych oraz udowodnienie, że sport może okazać się jedną z większych przygód w pierwszych dekadach życia młodych ludzi.

Podsumowanie projektu

Beneficjenci

Zajęcia planowane są dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży w przedziale od 11 do 18 lat bez względu na poziom sportowy czy predyspozycje fizyczne.

Nabór do projektu będzie ciągły – nowi uczestnicy będą mogli zgłaszać się w ciągu całego roku.