Dom Pomocy Społecznej Ostoja

Opis

DPS „Ostoja” od początku swojego istnienia był postrzegany jako miejsce integracji seniorów ze środowiskiem lokalnym. Prowadzono tu szeroką działalność kulturalną, edukacyjną i rozrywkową dla szerokiego grona odbiorców. Wybuch pandemii całkowicie zmienił tę rzeczywistość.

Realizując Projekt Busole, DPS Ostoja pragnie z ogromną siłą i energią powrócić do pierwotnych założeń – na nowo rozbudzić entuzjazm seniorów do działania na rzecz ich najbliższego środowiska społecznego, przywrócić im pewność siebie, a także wspomóc ich w powrocie do zdrowia i codziennych aktywności fizycznych.

Podsumowanie Projektu

Cel

Głównym celem projektu „POWRÓT DO KORZENI W TRAKCIE PANDEMII – profilaktyka zdrowia i rehabilitacja społeczna seniorów jest zorganizowanie na terenie DPS „Ostoja” cyklu otwartych dla społeczności lokalnej wykładów, pokazów, zajęć sportowych, spotkań i warsztatów dla seniorów z zakresu dietetyki, zdrowia psychicznego, aktywności, rehabilitacji i rekreacji.

Do prowadzenia tych zajęć zostaną zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin życia – lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci, sportowcy, trenerzy.

Kolejnym celem jest zorganizowanie w ogrodzie DPS „Ostoja” otwartego dla społeczności lokalnej festynu rodzinno-integracyjnego. Festyn pod hasłem „Senioriada” ma zachęcić seniorów do większej aktywności fizycznej, pomóc im wykorzystać zdobytą na ww. warsztatach wiedzę oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez zaproszenie na Festyn całych rodzin i dzieci, które będą mogły wziąć udział w zawodach sportowych razem z seniorami.

Beneficjenci

Najważniejszymi beneficjentami projektu są seniorzy, dzieci ze szkół, rodziny seniorów oraz środowisko lokalne – mieszkańcy Stogów, Przeróbki, Krakowca – Górek Zachodnich.