Bractwo Przygody Almanak

Cel

Ideą projektu Rodzinne Gry Terenowe na Orientację BUSOLE 2022 jest aktywizacja mieszkańców dzielnic Nowy Port, Stogi i Krakowiec-Górki Zachodnie w zakresie wypoczynku na terenach zielonych, poprzez organizację cyklu 6-ciu plenerowych imprez na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym (po 2 na każdej dzielnicy).

Wartością dodaną projektu będzie obeznanie uczestników w zakresie posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie.

Opis

W ramach zadania zostanie zorganizowany cykl sześciu plenerowych impreza na orientację o charakterze rekreacyjno – sportowym. Na każdą edycję uczestnicy zapisywać się będą na jedną z czterech dostępnych tras, różniących się długością, liczbą punktów kontrolnych oraz stopniem trudności. Na starcie otrzymają mapy z zaznaczonymi miejscami, do których będą musieli dotrzeć i na specjalnych punktach kontrolnych potwierdzić swoją obecność.

Każda z cyklu 6-ciu imprez odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu pomiaru czasu SportIdent. Na mecie uczestnicy otrzymają wydruk ze swoim wynikiem, gdzie będą mogli sprawdzić z jaką prędkością pokonywali poszczególne odcinki i gdzie popełnili błędy. Po imprezie na stronie internetowej projektu opublikowane zostaną pełne wyniki wszystkich tras.

Bezpłatne pakiety startowe dla mieszkańców dzielnic: Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie.

Podsumowanie Projektu

Beneficjenci

Grupą docelową projektu są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Nowy Port, Stogi i Krakowiec-Górli Zachodnie. Wydarzenia skierowane są do wszystkich osób, które chcą w aktywny sposób spędzić wolny czas, łącząc rekreację z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracją społeczną.