PRZETARGI

Zapytanie o cenę na wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych P-18-2 T3

12/03/2020

Szanowni Państwo,

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu o cenę na wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych P-18-2 T3 .

Szczegóły postępowania:

 • Termin składania ofert: 03.04.2020 do końca dnia
 • Oferta powinna zostać złożona w formie uzupełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do postępowania
 • Oczekiwany termin realizacji: do 31.12.2020
 • Zamawiający w każdym czasie ma prawo zmiany warunków składania i wyboru ofert określonych w Zapytaniu ofertowym
 • Oferty proszę przesyłać na adres: [email protected]

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty oraz odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe_gologia

Wzór umowy świadczenia usług MS


UPDATE I (19.03.2020r.)

 • Chętnym oferentom udostępnimy mapę sygnału, mapę punktów, wykaz współrzędnych anomalii magnetycznych oraz plan batymetryczny dotyczące rejonu planowanych badań, po przesłaniu do DCT (adres: [email protected]) podpisanej umowy o zachowaniu poufności (NDA), którego wzór znajduje się poniżej.

Wzór NDA


UPDATE II (25.03.2020r.)

Poniżej znajdą Państwo aktualne pliki do udziału w zapytaniu o cenę oraz wyjaśnienia do pytania oferentów:.

Zapytanie ofertowe Update II

Wzór NDA

Formularz ofertowy

 

 • Proszę określić wymagana średnicę rdzenia – czy wymagana średnica wg Eurokod 100mm jest tożsama z Państwa wymaganiami?
 • Odp.:Tak, wymagana średnica wg Eurokod 100mm jest tożsama z wymaganiami DCT.
 • Czy zamierzają Państwo dopuścić możliwość prowadzenia prac w trybie ciągłym 24h w systemie 2 zmianowym. Czy wymagacie Państwo systemu 3 zmianowego?
 • Odp.:Dopuszczamy prace w trybie ciągłym, dwuzmianowym.
 • Czy przewidujecie Państwo zatrzymania z tytułu realizacji umowy?
 • Odp.: Nie planujemy zatrzymania z tytułu realizacji umowy.
 • W zapytaniu brakuje wymagania opracowania opinii geotechnicznej i raportu z badań zanieczyszczenia osadów dennych. Czy te opracowania również powinny zostać wycenione?
 • Odp.: Tak, należy uwzględnić w ofercie opracowanie opinii geotechnicznej i raportu z badań zanieczyszczenia osadów dennych.
 • Kto ma wykonać badania laboratoryjne?
 • Odp.: Wykonanie badań laboratoryjnych leży po stronie Oferenta. Proszę uwzględnić koszt badań w formularzu ofertowym.
 • Jakie są głębokości akwenu, ma to wpływ na koszty związane z wynajmem pontonu jakck-up
 • Odp.: Zamawiający informuje, że udostępni Oferentowi wykonane wcześniej pomiary: mapę sygnału, mapę punktów, wykaz współrzędnych anomalii magnetycznych oraz plan batymetryczny dotyczące rejonu planowanych badań, po przesłaniu do DCT podpisanej umowy o zachowaniu poufności (plik w załączeniu). Oryginał umowy należy przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego z dopiskiem „NDA – zapytanie o cenę P-18-2 T3”. Skan umowy należy przesłać na adres [email protected].

UPDATE III (30.03.2020r.)

Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że termin składania ofert w przedmiotowym zapytaniu został przeniesiony na dzień 10.04.2020r.

Zapytanie ofertowe Update III


UPDATE IV (08.04.2020r.)

Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że termin składania ofert w przedmiotowym zapytaniu został przeniesiony na dzień 17.04.2020r.

Zapytane ofertowe Update IV

Poniżej zamieszamy odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi