PRZETARGI

Przetarg otwarty nr 10/ES/2022/Terminal_Security

12/12/2022

Szanowni Państwo,

 

W imieniu DCT Gdańsk Sp. z o.o. zapraszam do wzięcia udziału w Przetargu nr 10/ES/2022/Terminal_Security, którego przedmiotem postępowania jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez DCT Gdańsk Sp z o.o.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z odpowiednimi załącznikami zostanie przesłana drogą e-mailową, po spełnieniu poniższych warunków przez Oferenta:

Termin przesłania umowy o zachowaniu poufności (NDA) do dnia 16.12.2022, na wskazane adresy e-mailowe: [email protected],  [email protected].

 

Dodatkowa informacja:

  • ZAMAWIAJĄCY zorganizuje wizję lokalną dla wszystkich zainteresowanych Oferentów, o jej szczegółach poinformuje w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia.

 

W razie pytań proszę o kontakt z p. Edytą Schodowską

e-mail: [email protected]

Mobile: +48 885 662 543