PRZETARGI

P-19-4-PO1 PROJEKT PRZEBUDOWY/NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO – DOBUDOWA PIĘTRA WRAZ Z ARANŻACJĄ ISTNIEJĄCEGO PIĘTRA

13/05/2019

——Wpis nr 1 z dnia 13 maja 2019r.——

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania Ofert w postępowaniu:

P-19-4-PO1 PROJEKT PRZEBUDOWY/NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO – DOBUDOWA PIĘTRA WRAZ Z ARANŻACJĄ ISTNIEJĄCEGO PIĘTRA

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT GDAŃSK S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:30 do dnia: 03.06.2019r. do godz. 13:00.

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 22 maja 2019r.——

Zapraszamy do zapoznanie się z tabelą pytań i odpowiedzi (1-1) (PDF)

——koniec wpisu nr 2——

——Wpis nr 3 z dnia 27 maja 2019r.——

Na prośbę oferentów – udostępniamy dotychczasowe projekty dot. przedmiotu zamówienia, w wersji:

  • projekt budowlany (link: PDF)
  • projekt zamienny (link: PDF)
  • projekt powykonawczy (link: PDF)

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 31 maja 2019r.——

W związku z otrzymaniem pytań do umowy, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.

Dotychczasowy termin (03.06.2019r. do godz. 13:00) został zmieniony na:

07.06.2019 r. (piątek) do godz. 13:00

Odpowiednio termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na 07.06.2019r. do godz. 13:30.

——koniec wpisu nr 4——