PRZETARGI

P-17-1-PO1 Zaprojektowanie rozbudowy terminalu – faza T2B

09/06/2017

—Ogłoszenie. Wpis nr 1 z dnia 09/06/2017 r.—

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na zaprojektowanie rozbudowy terminalu – faza T2B (zam. nr ref. P-17-1-PO1).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

  • Ogłoszenie o Przetargu (PLIK PDF)
  • Warunki Przetargu (PLIK PDF)
  • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty  (wersja edytowalna – PLIK DOCX).
  • Wzór Umowy (PLIK PDF) z Załącznikami do Wzoru Umowy  (PLIK ZIP), w tym Zał. 2 – Specyfikacja Przetargowa Zakresu Prac Projektowych (PLIK PDF)

Jednocześnie informujemy, że załączniki do Specyfikacji Przetargowej Zakresu Prac Projektowych są dostępne na żądanie. W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] .

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia:  04/07/2017 r. do godz. 13:00

—Koniec wpisu nr 1—

—Wpis nr 2 z dnia 22/06/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na pytania Oferentów.

Plik: Odpowiedzi 1-15 (PDF)

—Koniec wpisu nr 2—

—Wpis nr 3 z dnia 28/06/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami Zamawiającego na pytania Oferentów.

Plik: Odpowiedzi 16-27 (PDF)

—Koniec wpisu nr 3—

—Wpis nr 4 z dnia 29/06/2017 r.—

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie Oferenta nr 28, oraz do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Ogłoszenia o Przetargu, Fromularza Oferty i Wzoru Umowy.

Plik: Odpowiedź 28 (PDF)

Plik: Zmienione Dokumenty Przetargowe (ZIP/PDF, zmiany w trybie śledzenia zmian)

—Koniec wpisu nr 4—

—Wpis nr 5 z dnia 03/07/2017—

Informujemy, że otwarcie Ofert odbędzie się o godz. 13:30 dnia 04/07/2017 r. w DCT Gdańsk SA  (ul. Kontenerowa 7, Gdańsk).

Oferentów, którzy złożyli Oferty i są zainteresowani udziałem w otwarciu ofert prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres  [email protected] do 4 lipca 2017 r. do godz. 12:00. W treści wiadomości prosimy o podanie imion i nazwisk osób reprezentujących Oferenta. Ze względu na ograniczane miejsce, Zamawiający dopuszcza, aby Oferent był reprezentowany przez maksymalnie 2 osoby.

—Koniec wpisu nr 5—

—Wpis nr 6 z dnia 05/07/2017—

Informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA wpłynęły Oferty następujących Oferentów:

  • Multiconsult Polska sp. z o.o.
  • TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
  • TEBODIN POLAND Sp. z o.o.
  • PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.

—Koniec wpisu nr 6—

—Wpis nr 7 z dnia 20/07/2017—

Informujemy, że w Komisja przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu nr P-17-1-PO-1, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

—Koniec wpisu nr 7—