PRZETARGI

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B – 1 Etap rozbudowy terminalu T2

15/02/2018

——Wpis nr 1 z dnia 15 lutego 2018 r.——

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na pełnienie Nadzoru inwestorskiego nad pierwszym etapem rozbudowy terminalu T2 (zam. nr ref. P-17-1-PO.3).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami opisującymi Przetarg:

  • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
  • Warunki Przetargu (PDF)
  • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)
  • Wzór Umowy (PDF) wraz z Załącznikami

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30 do dnia: 09/03/2018 r. do godz. 13:00

——koniec wpisu nr 1——

——Wpis nr 2 z dnia 23 lutego 2018 r.——

Z uwagi na pojawiające się trudności przy pobieraniu Załączników do Umowy (wpis z 15.02.2018) poniżej podajemy adresy, z których można pobrać dane:

——koniec wpisu nr 2—-

——Wpis nr 3 z dnia 28 luty 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania Oferentów (1-7).

——koniec wpisu nr 3——

——Wpis nr 4 z dnia 2 marca 2018 r.——

Zgodnie z p. IV Warunków Przetargu publikujemy ostateczne wersje Dokumentów Przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  • Ogłoszenie o Przetargu (PDF)
  • Lista Sprawdzająca i Formularz Oferty (PDF)

——koniec wpisu nr 4——

——Wpis nr 5 z dnia 6 marca 2018 r.——

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie Oferenta (8).

W celu ułatwienia przygotowywania Ofert umieszczamy edytowalną wersję Listy Sprawdzającej i Formularza Oferty (DOC).

——koniec wpisu nr 5——

——Wpis nr 6 z dnia 12 marca 2018r.——

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na Ogłoszenie o Przetargu, do DCT Gdańsk SA do dnia 09.03.2018 r. wpłynęła Oferty następujących Oferentów:

  • ECM Group Polska S.A.
  • EKOCENTRUM Sp. z o.o.
  • SAFEGE S.A.S.

——koniec wpisu nr 6——

——Wpis nr 7 z dnia 11 kwietnia 2018r.——

Informujemy, że Komisja Przetargowa DCT GDAŃSK S.A. dokonała rozstrzygnięcia przetargu P-17-1-PO.3, ogłoszonego w Sumplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDAŃSK S.A. oraz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

——koniec wpisu nr 7——