PRZETARGI

P-12-5.PO32 Projekt budowlany nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska)

04/10/2013

DCT Gdańsk SA ogłasza przetarg na wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwalania na budowę dla Inwestycji polegającej na rozbudowie morskiego terminala kontenerowego DCT o nowe głębokowodne nabrzeże wraz z przyległymi placami składowymi.

1. Ogłoszenie

2. Warunki Przetargu

3. Wzór Umowy

Uwaga! Kolejne aktualizacje publikowane są poniżej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami Dokumentacji Przetargowej oraz odpowiedziami na pytania Uczestników i Wyjasnieniami DCT.

———Aktualizacja nr 1 z dnia 09/10/2013———

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania Uczestników oraz nowe wersje dokumentów przetargowych uwzględniających wprowadzone zmiany. Dla ułatwienia śledzenia zmian, wyłącznie w celach informacyjnych, publikowane jest też porównanie pomiędzy wersjami opublikowanymi 4/10/2013 roku a bieżącymi.

1. Odpowiedzi na pytania (1-2)

Zmieniona Dokumentacja

1. Ogłoszenie o Przetargu

2. Warunki Przetargu

3. Wzór Umowy

4.a Założenia Projektowe

4.b Załączniki do Założeń Projektowych

5. Porównanie zmianionej Dokumentacji

———Aktualizacja nr 2 z dnia 16/10/2013———

Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie nr 3.

Odpowiedzi na pytania (1-3)

———Aktualizacja nr 3 z dnia 23/10/2013———

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytanie nr 4-5. Poniższe pytania (nr 4 i 5) wpłynęły po dacie określonej w punkcie 6.1 Warunków Przetargu (16/10/2013), jednak Zamawiający, biorąc pod uwagę, że:

(i) Intencją Zamawiającego przy ustanawianiu terminu 16/10/2013 (do którego Uczestnicy mogą prosić o wyjaśnienie treści Dokumentacji) było zapewnienie Zamawiającemu czasu na przygotowanie odpowiedzi na pytania Uczestników, a termin do którego DCT udzieli wyjaśnień Dokumentacji przetargowej określony w punkcie 6.1 Warunków Przetargu, tj. 23/10/2013 upływa w dniu udzielenia odpowiedzi na pytania;

(ii) odpowiedzi mają na celu wyjaśnienie wątpliwości dot. Dokumentacji, a więc lepsze zrozumienie przez Uczestników intencji DCT ;

(iii) odpowiedzi nie wprowadzają zmian do Dokumentacji przetargowej;

publikuje odpowiedzi: Odpowiedzi na pytania (1-5)

———Aktualizacja nr 4 z dnia 28/10/2013———

Zamawiający DCT Gdańsk SA informuje, że w dniu 28 października 2013 roku, o godz. 14:00, zakończono przyjmowanie ofert w ramach postępowania przetargowego o nr ref. P-12-11-PO32 Projekt budowlany nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska) Otwarcie ofert nastąpi 28/10/2013 r., godz. 14:30  w siedzibie Zamawiającego: Sala konferencyjna DCT Gdańsk SA ul. Kontenerowa 7 80-601 Gdańsk

———Aktualizacja nr 5 z dnia 13/12/2013———

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w dniu 13 grudnia 2013 r. DCT GDANSK S.A. dokonał rozstrzygnięcia w Przetargu:

P-12-5-PO32 Projekt budowlany nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska)

ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na stronie internetowej DCT GDANSK S.A. (www.dctgdansk.pl)

Szczegóły w załączonym pliku (odnosnik poniżej).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

———————————————