PRZETARGI

435/2015/2 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU PODTORZA, ETAP I – MODERNIZACJA TOROWISKA SUWNIC NABRZEŻOWYCH STS, ETAP II – BUDOWA ODWODNIENIA NIECKI PRZYSZYNOWEJ

05/12/2014

DCT Gdańsk S.A. ogłasza przetarg na wykonanie pierwszego i drugiego etapu modernizacji istniejącego systemu podtorza na terminalu kontenerowym DCT Gdańsk S.A.

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Warunki przystąpienia do przetargu

3. Projekt umowy

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

6. Lista kontrolna

7. Specyfikacja przetargowa

8. Zestawienie cen jednostkowych

Aktualizacja Nr 1

Zmianie ulega treść pkt. IV.4 Warunków przystąpienia do przetargu.

Pobierz

Aktualizacja Nr 2

DCT Gdańsk S.A. niniejszym publikuje tabelę pytań i odpowiedzi do Przetargu wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi

Konsekwencją udzielonych odpowiedzi jest modyfikacja niżej wymienionych dokumentów.

Ogłoszenie o przetargu – pkt III i IV

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu – Projekt umowy §1 ust.1.s

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie kwalifikacji personelu wymaganego do realizacji robót

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu – Lista kontrolna – pkt. 6

Aktualizacja Nr 3

DCT Gdańsk S.A. niniejszym publikuje tabelę pytań i odpowiedzi do Przetargu wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i odpowiedzi

Konsekwencją udzielonych odpowiedzi jest modyfikacja niżej wymienionych dokumentów.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu – Projekt umowy §11 ust. 9

Informujemy, że w dniach 12-14.01.2015 istnieje możliwość uczestnictwa w wizji lokalnej na terenie DCT.

Podmioty zainteresowane udziałem w wizji, prosimy o kontakt celem uzgodnienia dokładnego terminu wizyty.

Serdecznie zapraszamy!