PRZETARGI

15/PT/2021/CCTV Cameras

27/05/2021

W imieniu DCT Gdańsk S.A. zapraszam do wzięcia udziału w przetargu no. 15/PT/2021/CCTV Cameras.

Na zakup, dostawę oraz monataż kamer typu CCTV w kabinie operatora suwnic RTG oraz STS.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2021 roku o godzinie 13:00.

Wszystkie szczegóły postępowania znajdą Państwo poniżej:

  1. Ogłoszenie o przetargu [PDF]
  2. Specyfikacja techniczna [PDF]
  3. Wzór umowy [WORD]
  4. Formularz ofertowy [XLSX]
  5. Protokół odbioru [WORD]
  6. Zasady bezpieczeństwa [PDF]

Ewentualne pytania (język polski/lub angielski), należy kierować na adres: [email protected]

Oferty natomiast należy złożyć wyłącznie na adres: [email protected]


Aktualizacja I – 01.06.2021 r.

Uprzejmie informuję, iż na dzień 18.06.2021 roku, został ustalony nowy termin składani ofert w niniejszym postępowaniu.

Ogłoszenie o przetargu Update I [PDF]


Aktualizacja II – 15.06.2021r.

Uprzejmie informuję, iż na dzień 25.06.2021 roku, został ustalony nowy termin składani ofert w niniejszym postępowaniu.