PRZETARGI

07/EU/2018/CCTV Dostawa i montaż kamer CCTV

19/07/2018

DCT GDAŃSK S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż kamer CCTV w kabinach operatorów suwnic nabrzeżowych typu STS oraz suwnic bramowych typu RTG.

Szczegóły postępowania:

1.Ogłoszenie o przetargu

2.Warunki przystąpienia do przetargu

3.Wzór umowy

Dokumentacja techniczna zostanie udostępniona wyłącznie na pisemne (w tym e-mail) zapytanie zainteresowanego.

Termin składania ofert: 03/08/2018 godz. 10:00

Aktualizacja Nr 1 (24/07/2018)

Zmianie ulega treść III Ogłoszenia o przetargu oraz sekcja I Warunków przystąpienia do przetargu.

1.Ogłoszenie o przetargu – Aktualizacja Nr 1

2.Warunki przystąpienia do przetargu – Aktualizacja Nr 1

Aktualizacja Nr 2 (31/07/2018)

Zmianie ulega termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 31/08/2018 godz. 10.00

1.Ogłoszenie o przetargu Aktualizacja Nr 2

2.Warunki przystąpienia do przetargu Aktualizacja nr 2

Aktualizacja Nr 3 (28/08/2018)

Zmianie ulega treść dokumentacji przetargowej. Poniżej do pobrania zaktualizowane dokumenty.

Ogłoszenie o przetargu v 3.0

Warunki przystąpienia do przetargu v 3.0

Wzór umowy świadczenia usług v 3.0

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu