PRZETARGI

03/PM/2019/FLK8T Otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę wozu widłowego o udźwigu do 8 ton.

11/10/2019

DCT GDAŃSK S.A. ogłasza otwarty konkurs ofert na zakup i dostawę wozu widłowego o udźwigu do 8 ton.

Szczegóły postępowania:

 • Termin składania ofert: 25.10.2019, do godziny 15:00.
 • Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 • Oferta powinna zostać złożona w formie uzupełnionej tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do postępowania oraz powinna zawierać specyfikację techniczną oferowanego wozu.
 • Oferty proszę przesyłać na adres mailowy [email protected].
 • Oczekiwany termin realizacji dostawy: do 20 tygodni od momentu podpisania umowy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty oraz odwołania konkursu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
 • Obowiązują warunki dostawy (OWZ) stanowiące załącznik do postępowania.
  Załączniki:
  Zapytanie ofertowe 03.PM.2019.FLK8t
  Zał. 1. TechSpec – FKL_8T_20190806PSA.
  Zał. 2. Formularz cenowy
  OWZ

Update I [25/10/2019]

Przesunięty został termin składania ofert na dzień 08/11/2019r., do godziny 15:00.

Update II [08/11/2019]

Przesunięty został termin składania ofert na dzień 18/11/2019r., do godziny 15:00.

Aktualizacja I do Specyfikacji Technicznej

Aktualizacja I do Specyfikacji Technicznej w trybie śledzenia zmian