BALTIC HUB CONTAINER TERMINAL SP. Z O.O.

Historia

Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal Baltic Hub (DCT), zlokalizowany jest w samym sercu Morza Bałtyckiego – w Porcie Gdańskim.

Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. był pierwszym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim, do którego bezpośrednio zawijały statki z Azji, a dzisiaj jest miejscem docelowym największych jednostek na świecie wyruszających z Chin, Korei oraz innych krajów azjatyckich.

Terminal obsługuje polski import, eksport, tranzyt oraz tranzyt morski. Dzięki dobremu dostępowi ze strony morza, braku zalodzenia, doskonałym możliwościom operacyjnym oraz inwestycjom w infrastrukturę realizowanym przez polski rząd i miasto Gdańsk, Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. jest  bardzo dobrze połączony z miejscami docelowymi ładunków, zlokalizowanymi w głębi kraju oraz stanowi naturalną bramę do Europy Środkowej i Wschodniej dla obrotu skonteneryzowanego.

2021

W 2021 roku Gdańsk awansował na I miejsce w rankingu kontenerowym na Morzu Bałtyckim. W kwietniu terminal przeładował swój 15-milionowy kontener od rozpoczęcia działalności. Lipiec przyniósł oficjalnie rozstrzygniecie konkursu na budowę T3 przez DCT Gdańsk. Dzięki budowie nowego terminalu, na terenie portu powstanie trzecie nabrzeże głębokowodne, zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe DCT z 1,5 mln do łącznie 4,5 mln TEU rocznie. W sierpniu do DCT po raz pierwszy zawinął statek feederowy nowego operatora Fields, otwierając tym samym nowe połączenie Gdańsk z Łotwą. Pod koniec roku w DCT zakończyła się rozbudowa bocznicy kolejowej, dzięki czemu terminal stał się jednym z największych w Europie kolejowych terminali kontenerowych. W grudniu firma DCT Gdańsk została przekształcona ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Terminal zakończył rok z rekordowym wynikiem 2,1mln TEU.

2020

W 2020 zakończono proces wdrażania projektu OCR. Obejmował on pełną automatyzację bram wjazdowych, które wykorzystują kamery OCR (Optical Character Recognition) do rejestracji ciężarówek i kontenerów przyjeżdzających do DCT.
W tym roku terminal otworzył także przedstawicielstwo na Czechy i Słowację. Celem otwarcia placówki było wzmocnienie poziomu obsługi w tym regionie.
W 2020 rozpoczęły także przeładunki trzy nowe elektryczne suwnice RMG przeznaczone do pracy na bocznicy kolejowej DCT. Suwnice zostały zakupione w ramach programu rozbudowy T2b i są już w pełni operacyjne, pozwalając DCT zrobić kolejny krok w kierunku zwiększenia produktywności, wydajności oraz możliwości przeładunkowych dla naszych klientów na kolei.

2019

2019 przyniósł spore wyzwania dla DCT Gdańsk. W marcu zmieniła się struktura właścicielska terminalu – DCT Gdańsk został zakupiony przez PSA International Ptd Ltd (PSA), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i IFM Global Infrastructure Fund (IFM).
Przy nabrzeżu T2 stanęły 3 nowe suwnice STS, zwiększając tym samym produktywność terminalu.
W sierpniu do DCT zawinął pierwszy na świecie statek o szerokości 24-rzędów kontenerów – MSC Gulsun, w ramach cotygodniowego serwisu 2M Silk/AE-10.
Pod koniec 2019 terminal przeładował swój dwumilionowy kontener i tym samym stał się pierwszym terminalem na Morzu Bałtyckim, który przekroczył granicę 2 mln TEU obsłużonych w ciągu jednego roku.

2018

W 2018 roku rozpoczęła się realizacja Programu T2B, w ramach której przebudowie uległa bocznica kolejowa terminalu, droga dojazdowa do terminalu; ponadto zakupiono nowy sprzęt (dźwigi STS, RMG i RTG) oraz rozbudowano place składowe.
DCT Gdańsk dysponuje głębokowodną linią nabrzeżową o długości 1,3 km, posiada 11 suwnic nabrzeżowych STS i rocznie obsługuje ponad 460 statków (w tym 100 największych na świecie kontenerowców) oraz posiada roczną zdolność przeładunkową na poziomie 3 milionów TEU, co czyni go największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim.

2017

Budowa i otwarcie T2 były dokładnie analizowane przez armatorów. Dowodem na sensowność tej wielkiej inwestycji, była decyzja członków nowopowstałego Aliansu OCEAN (APL, CMA-CGM, COSCO SHIPPING, EVERGREEN i OOCL) o rozpoczęciu współpracy z DCT Gdańsk. W maju 2017 terminal zyskał kolejne bezpośrednie połączenie z Dalekiego Wschodu, realizowane przy użyciu jednostek o pojemności od 19 000 TEU do 21 500 TEU (wśród nich największe kontenerowce świata takie jak OOCL Hong Kong).
W 2017r. w DCT wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu obsługi samochodów ciężarowych. Terminal utworzył narzędzie eBRAMA dedykowane kierowcom, firmom przewozowym oraz spedytorom. eBRAMA umożliwia planowanie wizyt na DCT Gdańsk tak, aby były optymalne dla wszystkich stron i usprawniły łańcuch logistyczny.
Rok 2017 zakończył się dla DCT wynikiem 1,6 mln przeładowanych TEU, dzięki czemu terminal trafił do pierwszej setki największych portów kontenerowych świata, wg rankingu Lloyds List.

2016

W czerwcu 2016 roku do nabrzeża DCT Gdańsk przypłynął po raz pierwszy największy na ten moment kontenerowiec na świecie o pojemności 19 224 TEU – MSC Maya. Statek będzie regularnie zawijał do terminalu w ramach cotygodniowego połączenia oceanicznego aliansu 2M (Maersk Line, MSC).
W październiku 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego w DCT Gdańsk. Nabrzeże T2, o długości 650 metrów, zostało wyposażone w pięć nowoczesnych, największych na Bałtyku, suwnic nabrzeżowych STS, umożliwiających obsługę statków o pojemności ponad 22 tysięcy TEU. Potencjał przeładunkowy DCT Gdańsk podwoił się z 1,5 do 3 milionów TEU rocznie i terminal stał się jednym z największych tego typu obiektów w Europie Północnej.

2015

Momentem przełomowym w historii terminalu było rozpoczęcie w lutym 2015 roku współpracy z Aliansem 2M. Do DCT zaczęły przypływać statki z kontenerami dwóch największych na świecie linii żeglugowych na jednym pokładzie - Maersk Line i MSC. Armator MSC włączył do gdańskiego serwisu także swoje największe jednostki o pojemności powyżej 19 tysięcy TEU (takie jak np. MSC Maya).
W maju 2015 roku, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku kontenerowego, w DCT Gdańsk rozpoczęła się budowa drugiego głębokowodnego nabrzeża – projekt T2. Ukończenie finansowanej w kwocie 200 milionów EUR inwestycji zaplanowane było na koniec 2016 roku.
W sierpniu rozpoczęła się współpraca DCT Gdańsk z Aliansem G6 (połączeniem linii żeglugowych APL, HMM, MOL, Hapag-Lloyd, NYK oraz OOCL). Drugi alians oznaczał dla terminalu drugie w tygodniu bezpośrednie zawinięcie z Azji do Gdańska i – co najważniejsze – otwierał nowe perspektywy dla przedsiębiorstw biorących udział w wymianie handlowej z Dalekim Wschodem.

2014

W drugiej połowie 2014 roku zapadły kluczowe decyzje dotyczące budowy terminalu T2 – spółka zamknęła proces pozyskiwania finansowania inwestycji, uzyskała wiążące pozwolenia na budowę nowej części terminalu i wybrała wykonawcę prac.
W tym roku w terminalu otwarto również nową czterotorową bocznicę kolejową o przepustowości ponad 700 000 TEU rocznie. W ramach projektu wybudowano place do składowania kontenerów wzdłuż bocznicy, a także trzy przejazdy umożliwiające przemieszczanie sprzętu przeładunkowego pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią bocznicy.

2013

W sierpniu 2013 do DCT zawinął pierwszy statek kontenerowy typu „Triple E” o pojemności 18 000 TEU. Unikalność jednostek EEE wynika nie tylko z ich rozmiaru (400m długości, 59 m szerokości i 73 m wysokości), ale również wydajności oraz optymalizacji kosztów, którą zapewniają. Strategia wykorzystująca połączenie korzyści skali oraz geografii ekonomicznej poprzez dostarczanie ładunku najbliżej destynacji docelowej przynosi wymierne korzyści.
W 2013 roku terminal przeładował ponad 1 150 tys. TEU. Ten rekordowy wynik na stałe wpisał DCT na mapę najważniejszych terminali kontenerowych na świecie i zapewnił w 2013 r. pozycję największego pod względem przeładunków terminalu kontenerowego na Bałtyku.

2012

W marcu 2012r. podpisano umowę dzierżawy terenu na wybudowanie nowego terminalu kontenerowego - T2. Dzięki temu realizacja strategii, zmierzająca do uczynienia z Polski, Pomorza i Gdańska hubu dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz Rosji, nabrała jeszcze większego tempa.
W tym roku, DCT Gdańsk, jako pierwszy operator terminalowy w Polsce, otrzymał także certyfikat AEO (Authorized Economic Operator), akceptowalny przez służby celne na całym świecie. AEO to międzynarodowy certyfikat ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską dla zabezpieczenia płynnego przepływu towarów. Firmy uhonorowane certyfikatem czerpią korzyści z uproszczonych procedur celnych.
Rok 2012 został zamknięty kolejnym rekordem w obsłudze kontenerów – w ciągu roku przeładowano około 900 000 TEU. Od czasu rozpoczęcia działalności terminala do roku 2012, terminal DCT przeładował 2 miliony TEU.

2011

W maju 2011 r. terminal zaczął obsługiwać kontenerowce klasy E o pojemności 15 500 TEU należące do Maersk Line, ówcześnie największe statki na świecie (do tej klasy zaliczana była m.in. Emma Maersk). Dzięki temu osiągnięciu, spółka dołączyła do prestiżowej grupy głębokowodnych portów kontenerowych w Europie Północnej, obsługujących co tydzień największe jednostki pływające świata.

2010

Od stycznia 2010 r. DCT Gdańsk, jedyny polski terminal głębokowodny, zaczął przyjmować w regularnym cotygodniowym serwisie z Dalekiego Wschodu statki kontenerowe o pojemności 8 000 TEU. Możliwość bezpośredniego połączenia z Azją przyczyniła się do rozwoju DCT, który stał się jednym z najszybciej rozwijających się terminali na świecie, osiągając 180% wzrostu w 2010 r.

2007

Terminal rozpoczął swoją działalność operacyjną 1 czerwca 2007 r. Tego dnia do portu zawinął pierwszy statek. W pierwszych latach eksploatacji terminal specjalizował się w obsłudze feederów, przez co zdobył ważne doświadczenie operacyjne.

2005-2007

Budowa terminalu DCT Gdańsk rozpoczęła się uroczyście 25 października 2005 roku. Inwestycję zakończono na początku 2007 roku.
W I fazie budowy powstał 36-hektarowy terminal kontenerowy zdolny do przeładunku 500 000 TEU rocznie wraz z nabrzeżem o długości 650m, obsługiwanym przez 3 suwnice nabrzeżowe typu post-Panamax i 5 suwnic RTG. W DCT wybudowano również nabrzeże typu ro-ro (roll-on roll-off) o dodatkowej zdolności przeładunkowej 160 000 jednostek towarowych.

2004

Idea powstania w Gdańsku głębokowodnego terminala kontenerowego została zainicjowana pod koniec lat 90. XX wieku i była związana z rosnącym potencjałem głębokowodnych szlaków handlowych na Bałtyku. Spółka DCT Gdańsk została wybrana przez Port Gdański do zaprojektowania, zbudowania oraz obsługi nowego, niezależnego głębokowodnego portu kontenerowego, który miał stać się największym tego typu obiektem na Bałtyku.