TENDERS

(EN) 09/EU/2015/CCTV RS&ECH– Purchase (without installation) of CCTV RS and ECH monitoring system

30/07/2015

1.Notice of Tender

2.Terms of Tender

3.Supplier statement

DCT Gdańsk S.A. informs that all information and updates regarding the tender documentation and relevant proceedings shall be published at DCT Gdansk S.A.’s website following this notice.

Aktualizacja nr 1 (19/08/2015)

Ogłoszenie o wynikach przetargu

DCT Gdańsk S.A. ogłasza  przetarg na dostawę (bez instalacji) systemu monitoringu CCTV dla 4 szt. RS oraz 2 szt. ECH. Dokumentacja przetargowa jest sporządzona w j. angielskim.

Szczegóły postępowania przetargowego w zakładce angielskiej.