Aktualności

Jednostki Triple E w DCT Gdask od Sierpnia 2013

DCT is proud to announce that as from August 2013 it will handle the state of the art, 18.000 TEU capacity “Triple-E” vessels of Maersk Line. This most efficient type of vessel, will call for the first time at DCT Gdansk during her maiden voyage from Asia to Europe. DCT Gdansk is extremely honored with the Maersk Line decision and is looking forward to serve their brand new super vessels. DCT Gdansk is thanking Maersk Line for their trust and confidence in their facility.

DCT Gdańsk ma zaszczyt poinformować, że będzie obsługiwał statki kontenerowe typu „Triple E” o pojemności 18 000 TEU. Ten najbardziej wydajny kontenerowiec będzie w Gdańsku podczas swojego dziewiczego rejsu z Azji do Europy w drugiej połowie sierpnia 2013. DCT jest niezmiernie zadowolone z decyzji swojego głównego klienta, linii żeglugowej Maersk i z niecierpliwością wyczekuje możliwości obsługi jednostek „Triple E”. DCT pragnie podziękować Maersk za okazane wsparcie i zaufanie, które największa linia żeglugowa świata ma do naszej firmy.

„Wprowadzenie pierwszego bezpośredniego oceanicznego głębokowodnego serwisu kontenerowego na Morzu Bałtyckim zrewolucjonizowało rynek, a obecne wprowadzenie jednostek 18 000 TEU potwierdza zasadność takiej decyzji” – komentuje Jean Jacques Moyson, Starszy Dyrektor Handlowy DCT Gdańsk. „Wybór linii Maersk jest wielkim przywilejem oraz szansą dla Polski, polskiej gospodarki oraz całego regionu Morza Bałtyckiego. Strategia wykorzystująca połączenie korzyści skali oraz geografii ekonomicznej poprzez dostarczanie ładunku najbliżej destynacji docelowej przynosi wymierne korzyści.”

Jednostki „Triple E” były oczekiwane od dłuższego czasu. Ich unikalność wynika nie tylko z ich rozmiaru (400m długości, 59 m szerokości i 73 m wysokości), ale również wydajności oraz optymalizacji kosztów, którą zapewniają. „Linia żeglugowa Maersk jest powszechnie znana z utrzymywania najwyższych standardów, z czego wynikają konkretne oczekiwania względem produktywności terminalu. Ta decyzja stanowi kolejne potwierdzenie faktu, że usługi oferowane przez DCT Gdańsk są najwyższej jakości i niezmiernie satysfakcjonujące dla Maersk. DCT będzie dalej podnosić ich jakość w przyszłości” – dodaje kpt. Jędrzej Mierzewski, Starszy Dyrektor Operacyjny DCT Gdańsk.

’Implementation of the first direct deep-sea ocean container service to the Baltic Sea truly revolutionized the market and now the deployment of the 18.000 TEU vessels confirms it” – comments Jean-Jacques Moyson, Chief Commercial Officer, DCT Gdansk. “The choice of Maersk Line is a great privilege and an opportunity for Poland, the Polish economy, and the whole Baltic Sea Region. The combination of the economy of scale offered by these vessels and the geographical location allowing to bring the cargo closest to final destination, pays off.’

Triple-E vessels were already expected for a while. They are not only unique due to their size (400 m of length, 59 m wide and 73 m high), but also due to their efficiency and the cost optimization they offer. “Maersk Line is widely known for maintaining the highest industry standards, which therefore comes with certain productivity expectations from the shipping lines. This decision is seen as a confirmation that the service provided by DCT Gdansk is top quality and very satisfactory and it is self-explanatory DCT will even improve this service level in the future ” – adds Capt. Jedrzej Mierzewski, DCT Chief Operations Officer.