Aktualności

Dodatkowe powierzchnie składowe na 5-te urodziny DCT

5 lat DCT. 15.10.2012 fot. Krzysztof Mystkowski / KFPDCT Gdansk, the Baltic’s rapidly growing gateway to Central-Eastern Europe and Russia celebrated its 5th birthday. On this occasion DCT also increased its capacity by 25% to 1,25 million TEU with the addition of new stacking areas. The celebration took place on 15th October in presence of  the Marshal of Pomerania region, the Mayor of Gdansk and the Presidents of Port Authorities of Gdansk and Gdynia.

5 lat DCT.15.10.2012fot. Krzysztof Mystkowski / KFPDCT Gdańsk, najszybciej rozwijający się na Morzu Bałtyckim hub obsługujący kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji, świętuje swoje 5-te urodziny. Z tej okazji DCT poprzez otwarcie nowych powierzchni składowych zwiększyło swoje zdolności przeładunkowe do 1,25 milionów TEU, co stanowi 25% dotychczasowej zdolności. Obchody pięciolecia istnienia terminalu odbyły się 15 października br. w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz Prezesów Zarządów Morskich Portów w Gdańsku i Gdyni.

“DCT Gdansk was created out of the vision that Gdansk and the whole Pomerania region may shine as major gateways for trade as was the case back in the XVI century. Many did not believe that this would be possible, but today DCT is already demonstrating the huge potential for Poland to serve as a major gateway to the CEE and to Russia” says Boris Wenzel, DCT Gdansk CEO. “DCT Gdansk development was possible thanks to the relentless support from the local authorities. The close cooperation between DCT and local authorities has ensured the development of surrounding road, rail and logistic infrastructure that were necessary to accompany DCT’s rapid growth. To-date, 500 jobs have been created in DCT alone and many more will be generated by the 100 ha logistic park project which is now under construction” Boris Wenzel thanked to Marshal and Mayor.

DCT Gdansk was opened in October 2007 and has rapidly developed into Poland’s biggest container terminal with over 57% share in container handlings. The terminal serves Poland, surrounding CEE countries and Russia and is the only hub port on the Baltic Sea with weekly calls of Ultra-Large container vessels.

“DCT’s success is the outcome of hard work of many anonymous people, who were breaking the barriers to build this terminal” said Pawel Adamowicz, Mayor of Gdansk. “I would like to congratulate to all people involved in the creation of DCT.”

Among others, also Marshal of Pomeranian Voivodeship congratulated to DCT’s CEO.

“I would like to express my recognition to Mr Boris Wenzel for whom DCT’s success is a reason for personal pride. I remember Boris’ smile when he has been sharing his vision of the development of DCT Gdansk while our last visit to China. DCT is a very important investor and we are more than happy to host it in our region.”

– DCT Gdańsk powstało z wizji, że Gdańsk i cały region Pomorza może na nowo świecić blaskiem głównej bramy handlowej, jak miało to miejsce w XVI wieku. Wielu ludzi nie wierzyło, że realizacja tej wizji jest możliwa, ale dziś DCT jest przykładem wykorzystania ogromnego potencjału Polski – bramy, obsługującej kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji – mówił w czasie obchodów Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk. – Rozwój DCT Gdańsk był możliwy dzięki niesłabnącemu wsparciu lokalnych władz. Bliska współpraca między DCT i władzami zapewniła rozwój dróg, kolei i infrastruktury logistycznej koniecznych dla dynamicznego wzrostu terminalu. Do dziś terminal zatrudnia 500 osób, a w najbliższej przyszłości powstaną kolejne miejsca pracy, szczególnie w obliczu rozpoczętej budowy liczącego 100 hektarów centrum logistycznego – Boris Wenzel podziękował lokalnym władzom w osobach Pawła Admowicza i Mieczysława Struka.

Terminal DCT Gdańsk został otwarty w październiku 2007 r. i szybko rozwinął się do rangi największego polskiego terminalu kontenerowego z ponad 57% udziałem w rynku przewozów kontenerowych. Terminal, jako jedyny bałtycki hub z cotygodniowymi zawinięciami ultra-wielkich statków kontenerowych, obsługuje Polskę, graniczące z nią kraje, w tym również Rosję.

– Sukces DCT Gdańsk to sukces bardzo wielu osób, często anonimowych, które pokonywały piętrzące się bariery jeszcze przed powstaniem terminalu – powiedział Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska. – Dziś chciałbym pogratulować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej niezmiernie istotnej dla naszego regionu inwestycji.

Pośród wielu gratulacji pojawiły się także słowa uznania ze strony Marszałka Województwa Pomorskiego.

– Chciałbym pogratulować Borisowi Wenzel wspaniałego sukcesu, jaki odniósł z DCT Gdańsk. Pamiętam jego uśmiech, gdy mówił o rozwoju terminalu w czasie naszej ostatniej podróży do Chin. Pojawienie się tak ważnego inwestora jak DCT Gdańsk to ogromna szansa dla naszego regionu – powiedział Mieczysław Struk.