CSR

DCT Gdańsk startuje z konkursem grantowym dla okolicznych dzielnic

DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim ogłosił konkurs grantowy ,,Busole 2021” dla organizacji działających w sąsiadujących z nim dzielnicach – Stogach, Przeróbce, Krakowcu-Górkach Zachodnich. Ideą konkursu jest nagrodzenie najbardziej inspirujących i angażujących projektów, aktywizujących lokalną społeczność, które są związane np. z działaniami edukacyjnymi, lokalnym dziedzictwem, ochroną środowiska, czy zapobieganiem wykluczeniu konkretnych grup społecznych. Do wzięcia jest łącznie 250 tysięcy złotych. Konkurs finansowany jest w całości przez DCT Gdańsk.

 

To pierwsza tego typu inicjatywa DCT Gdańsk, skierowana jednocześnie do mieszkańców wszystkich dzielnic, bezpośrednio sąsiadujących z terminalem. Zwycięzców konkursu wyłoni specjalna kapituła, złożona z przedstawicieli kilku instytucji, w tym DCT  Gdańsk. Oceni ona między innymi wpływ zaproponowanych we wnioskach działań na poprawę funkcjonowania ostatecznych beneficjentów projektu, innowacyjność i oryginalność projektów oraz doświadczenie wnioskodawcy oraz partnera lub partnerów przy realizacji projektów o podobnej tematyce. Kapituła wybierze siedem zgłoszeń i tym wnioskodawcom DCT Gdańsk zaproponuje zawarcie umów o udzielenie dotacji w pierwszej kolejności oraz trzy tzw. wnioski rezerwowe.

 

Do “Busoli” mogą zgłosić się organizacje non-profit, ale również szkoły, przedszkola oraz organizacje zajmujące się szeroko pojętą ochroną zdrowia i promocją sportu. Wnioskodawcami nie moga być natomiast osoby fizyczne, partie polityczne, organizacje przez nie założone czy powstałe przy ich wsparciu oraz organizacje powołane w celu udzielenia pomocy konkretnym osobom. Cały budżet konkursu to ćwierć miliona złotych. Indywidualny wniosek powinien opiewać na maksymalną kwotę 36 tysięcy złotych. Zgłoszenia można składać od 1 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022.

 

‘’Od początku naszego istnienia w 2007 r. bardzo aktywnie uczestniczymy w życiu społęczności lokalnej, podejmując szereg inicjatyw,mająch na celu wywieranie trwałego wpływu na otoczenie, tylko w ubiegłym roku zrealizowaliśmy 20 różnych projektów społecznych z 15 różnymi partnerami. Wspieramy edukację, aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, pomagamy seniorom, mówi Charles Baker, Dyrektor Generalny DCT Gdańsk. – Współpracujemy z policją, strażą pożarną, pedagogami, szkołami, uczelniami wyższymi, naukowcami, klubami sportowymi oraz fundacjami i hospicjami. Nie traktujemy tych działań jako obowiązku, ale jako nieocenioną wartość dla najbliższego otoczenia. Zdaniem Charlesa Bakera projekt grantowy jest kolejną, bardzo istotną cegiełką w działalności DCT na rzecz sąsiadów – mieszkańców Gdańska u DCT chce  współtworzyć projekty ważne dla mieszkańców, którzy często są też pracownikami DCT

Formularz Zgłoszenia do konkursu oraz wszystkie szczególowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.dctgdansk.pl w zakładce CSR/Grant Dzielnicowy Busole.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

O DCT Gdańsk:

DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 roku posiada zdolność przeładunkową w wysokości 3 mln TEU. Terminal obsługuje ponad 600 statków rocznie, w tym 100 zawinięć największych kontenerowców świata. W 2020 roku DCT Gdańsk obsłużył ponad 1,9 mln TEU, a 8 kwietnia 2021 r. osiągnął 15 mln TEU, łącznie przeładowanych od czasu inauguracji 14 lat temu.

Terminal ma znaczący wpływ na gospodarkę; zatrudnia ponad 1000 pracowników, z czego ponad 50 proc. mieszka w Gdańsku i okolicach. Ponadto generuje ponad 12 mld złotych rocznie z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł do budżetu państwa.

DCT Gdańsk podejmuje również działania na rzecz społeczności lokalnych, a jasno określone, mierzalne cele zrównoważonego rozwoju są integralną częścią działalności biznesowej DCT.

Terminal jest własnością PSA International (40 proc.), Polskiego Funduszu Rozwoju (30 proc.) oraz IFM Global Infrastructure Fund advised by IFM Investors (30 proc.). PSA International jest wiodącą globalną grupą portową i zaufanym partnerem dla podmiotów z branży cargo na całym świecie. Dzięki flagowym operacjom prowadzonym w Singapurze i Antwerpii, globalna sieć PSA obejmuje ponad 50 lokalizacji w 26 krajach na całym świecie. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. IFM Investors to globalna firma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi wartości 118 miliardów USD (na dzień 31 marca 2021 r.).