Aktualności

290 milionów Euro na rozwój DCT Gdańsk

Proces pozyskiwania finansowania na rozwój DCT Gdańsk, największego pod względem przeładunków terminalu głębokowodnego na Morzu Bałtyckim, zakończony. Grupa banków komercyjnych i wspierających rozwój zapewni 290 milionów Euro na rozbudowę terminalu – budowę drugiego głębokowodnego nabrzeża kontenerowego. Zamknięcie procesu finansowania wraz z ogłoszeniem NV Besix SA generalnym wykonawcą stanowi istotny krok w kierunku rozpoczęcia prac budowlanych.

4fin_mWizualizacja DCT Gdańsk 2016

Budowa drugiego nabrzeża w DCT Gdańsk, które do końca 2016 r. będzie gotowe na przyjęcie pierwszego statku, jest odpowiedzią na rosnący popyt na obsługę głębokowodnych statków oceanicznych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe nabrzeże o długości 650 m zwiększy zdolność przęładunkową terminalu dwukrotnie, z 1,5 miliona TEU (kontenerów dwudziestostopowych) do 3 milionów TEU rocznie w pierwszej fazie rozbudowy. Nowe nabrzeże będzie wyposażone w 5 suwnic STS oraz dodatkowy sprzęt przeładunkowy zdolny do obsługi statków o pojemności przekraczającej 18000 TEU.

– Zbliżamy się do ukończenia wstępnej fazy projektu, która bezpośrednio poprzedza rozpoczęcie prac budowlanych – mówi Maciek Kwiatkowski, Prezes Zarządu DCT Gdańsk. – Wzrost zapotrzebowania na bardziej wydajne i ekonomiczne rozwiązania transportowe w regionie Morza Bałtyckiego, zdolne skutecznie konkurować z usługami w portach Europy Północnej, stał się głównym powodem podjęcia decyzji o rozbudowie DCT Gdańsk i otwarciu drugiego głębokowodnego nabrzeża. Jesteśmy dumni, że DCT jest liderem wprowadzającym innowacyjne rozwiązania do modelu logistycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje Maciek Kwiatkowski.