Aktualności

Wrzesień 2023 – status budowy T3

We wrześniu prace pogłębiarskie koncentrowały się głównie w na obszarze przyszłego basenu nabrzeża T3.

Do prac został zaangażowany nowy statek – Lingestrom, którego celem było wyrównanie dna morskiego w basenie T3, przy nabrzeżu cumowniczym i kanału podejściowego.
Dostawy materiału ze źródeł lądowych jak i morskich zostały zakończone.

Trwają prace przy północnej ścianie nabrzeża T3, związane z nasypami przeciążeniowymi. Wykonawca zakończył formowanie nasypów za ścianą, a platforma została skonsolidowana. Pod koniec września Wykonawca rozpoczął usuwanie materiału w celu zwolnienia frontu robót dla kolejnych etapów prac takich jak roboty żelbetowe na oczepach ściany północnej.

Nabrzeże główne terminala T3 zostało całkowicie zalądowione, a na długości 650 metrów bieżących ściany nabrzeża grunty zostały wzmocnione metodą wibroflotacji. Trwa wzmacnianie gruntu na pozostałym zakresie nabrzeża głównego metodą wibroflotacji.
Planowane jest do połowy października zakończenie prac związanych z instalacją drenów PVD oraz robót związanych z wibroflotacją. Następnie sprzęt do tych prac zostanie zdemobilizowany z terenu budowy terminala.

Równolegle kontynuowane są roboty związane z przewiertami sterowanymi przez terminal T1 – jego celem jest połączenie nowopowstającego nabrzeża T3 z istniejącą infrastrukturą.