Aktualności

Marzec 2023 – Zaglądamy na teren budowy terminala T3 w Baltic Hub

Zaawansowanie prac budowlanych w Marcu 2023:

  • Roboty refulacyjne: 60%
  • Roboty kafarowe: 40%

O budowie

Prace budowlane rozpoczęto 20 października zeszłego roku. Z końcem marca 2023 zakończono prace zasadnicze w basenie portowym przyszłego terminalu T3. Pozostałe roboty czerpalne odbywają się w obszarach północnych przy obrotnicy oraz torze podejściowym. Natomiast roboty refulacyjne związane są z budowaniem nasypu przeciążeniowego na pierwszym etapie inwestycji.

Zaawansowane roboty refulacyjne i kafarowe

Aktualnie zaawansowanie robót refulacyjnych sięga ok. 60 %. Równolegle trwają roboty kafarowe. Zakończyliśmy wbijanie ściany szczelnej w nabrzeżu zamykającym północnym w chwili obecnej trwa jej zasyp – wymienia Dominik Wróblewski, dyrektor ds. projektów infrastrukturalnych, odpowiedzialny w Baltic Hub m.in. za inwestycję T3.

Trwają roboty związanie z pogrążaniem pali nabrzeża głównego terminalu T3, którego aktualne zaawansowanie wynosi 40 %, następnie Wykonawca rozpocznie, montaż urządzeń kotwiących ścianę nabrzeża oraz rozpoczęty zostanie zasyp bezpośrednio za ścianą główną. Obie operacje pozwolą na otwarcie nowych frontów robót.

Kolejny etap – przewierty sterowane

W lutym rozpoczęto prace związane z przewiertami sterowanymi w celu połączenia terminala T3 z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, znajdująca się na istniejących terminalach. Jest to bardzo ważne zadanie w całej inwestycji z uwagi na to, że przyszłościowy terminal T3 będzie wyposażony wyłącznie w urządzenia dźwigowe, takie jak dźwigi portowe oraz  suwnice RMG zasilane energią elektryczną.

T3 w liczbach

Dominik Wróblewski informuje również, że do zbudowania całej platformy o powierzchni 36 ha trzeba będzie refulować 4,6 miliona metrów sześciennych materiału, zaś pogłębienie samego basenu podejściowego wiąże się z koniecznością refulacji 5,6 milionów metrów sześciennych materiału z dna.

Roboty czerpalne na obszarze przyszłego basenu portowego realizowane są przy pomocy pogłębiarek ssąco-regulujących. Każda z nich może zmieścić w ładowni ponad 5 tys. metrów sześciennych urobku z dna. Materiał ten będzie w kolejnych etapach wykorzystany do usypania platformy, która stanie się terminalem T3.

Jeżeli chodzi o materiały potrzebne do wybudowania terminalu, potrzebujemy 11 tys. ton stali konstrukcyjnej, 8 tys. ton stali zbrojeniowej. Wbudujemy 170 tys. ton m3 betonu – wymienia dyrektor ds. projektów infrastrukturalnych.

Nabrzeże główne powstającego terminala T3 będzie miało łączną długość 717 metrów. Pracować na nim będzie 7 dźwigów portowych, zaś na placu manewrowo-składowym operować ma 20 zautomatyzowanych suwnic RMG.

To jest dla nas olbrzymia inwestycja, która pochłonie około 500 milionów euro. Do lata 2024 czeka nas dużo ciężkiej pracy, by oddać terminal T3 do użytkowania – mówił podczas oficjalnego rozpoczęcia prac Charles Baker, dyrektor generalny Baltic Hub. – Największą zmianą będzie wprowadzenie na placu suwnic szynowych w miejsce RTG. To suwnice półautomatyczne, co oznacza, że operatorzy nie będą w samej maszynie, lecz będą nią sterowali zdalnie, z naszego budynku administracyjnego – opisywał Charles Baker.

Pierwszy etap terminala T3 ma być oddany do eksploatacji w 2025 roku.