CSR

Tablety do klasy interaktywnej w SP61 w Gdańsku ufundowane przez DCT

20 stycznia 2017

Dbając o edukację najmłodszych, terminal DCT Gdańsk zakupił sprzęt elektroniczny dla Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku. Szkoła otrzymała 10 tabletów, które będą używane w klasie interaktywnej sponosorowanej przez DCT. We wcześniejszych latach terminal zakupił tablicę multmedialną.

Powyższe działania mają na celu dać uczniom możliwość korzyystania z nowoczesnych, interkatywnych sposobów edukacji. Z inreaktywnego pomieszczenia mogą korzystać wszystkie klasy.

Podczas oficjalnego przekazania tabletów, uczniowe SP61 przygotowali niezwykle ciekawe inscenizacje pokazujące interaktywną naukę za pomocą aplikacji edukacyjnych wyrażając szczere podziękowania dla DCT za pomoc w tworzeniu interaktywnej klasy, a co za tym idzie interesujących, przyjemnych i łatwych metod nauczania.