CSR

Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok

Baltic Hub opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 r., w którym podsumowuje podjęte działania i inwestycje zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Bezpieczeństwo pracowników, działalność charytatywna i zaangażowanie w lokalne inicjatywy, a także ochrona środowiska naturalnego i jego bioróżnorodności – to najważniejsze filary strategii realizowanej w tym zakresie przez Baltic Hub.

Bezpieczeństwo pracowników

Baltic Hub zatrudnia obecnie ponad 1200 pracowników. Priorytetem dla firmy jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo kadry. Dlatego angażuje pracowników w różne akcje, wydarzenia i konkursy oraz dba o ich rozwój i poszerzanie kompetencji. W 2022 r. Baltic Hub zrealizował 218 tematów szkoleniowych, przeszkolił 841 pracowników i przeprowadził średnio 25 godzin szkoleniowych na pracownika. Firma wprowadziła także program zachęcający do szczepień przeciwko COVID-19. We wrześniu 2022 r. odbył się Aktywny Dzień BHP. Był on okazją dla pracowników i ich rodzin do zapoznania się z edukacyjnymi atrakcjami związanymi z bezpieczeństwem oraz wzięcia udziału w charytatywnym biegu na 2,5 km, którego dochód został przekazany na leczniczy wyjazd do USA jednej z pracownic Baltic Hub.

Firma zachęca również pracowników do promowania bezpiecznych postaw przez cykliczny konkurs Bezpieczny Pracownik Kwartału. Pracownicy, którzy otrzymają tytuł Bezpiecznego Pracownika Kwartału, mają możliwość wskazania lokalnego celu charytatywnego, na który Baltic Hub przeznaczy środki finansowe.

Wspieranie lokalnej społeczności

Jedną z najważniejszych wartości, która wyraża się w codziennej pracy Baltic Hub, jest wspieranie lokalnej społeczności. Przez wiele lat firma angażowała się w lokalne przedsięwzięcia, wspierając istotne dla mieszkańców inicjatywy społeczne. W 2022 r. flagowym programem dedykowanym lokalnym społecznościom była I edycja Grantu Dzielnicowego Busole. Celem programu było wyłonienie i sfinansowanie projektów, które najlepiej odpowiadają potrzebom mieszkańców okolicznych dzielnic. Łącznie nagrodzono siedem inicjatyw związanych z ochroną środowiska, edukacją, lokalną historią oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu określonych grup społecznych.

Grant Dzielnicowy Busole został wyróżniony w konkursie Innowator ESG, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie ESG oraz otrzymał nagrodę Gryf Pomorski w kategorii „Lidera Odpowiedzialności Społecznej”.

Baltic Hub jest odpowiedzialną i świadomą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju, w trosce o dobro lokalnej społeczności. W 2022 r. w naszych działaniach wspieraliśmy edukację, szkolenia i szeroko rozumiany rozwój okolicznych dzielnic, dbając także o ich walory rekreacyjne i środowiskowemówi Charles Baker, Dyrektor Generalny Baltic Hub.

W 2022 r. Baltic Hub zrealizował wiele działań o charakterze społecznym. W ramach projektu „Mój Bałtyk” firma wzięła udział w akcji sprzątania plaży na gdańskich Stogach. Przez cały rok prowadziła kampanię bezpieczeństwa dla kierowców ciężarówek pod nazwą #SZANUJMYSIĘ. Wspólnie z Portem Gdańskim zorganizowała Kino Letnie na Stogach, podczas którego pod gołym niebem wyświetlane były projekcje filmowe. Baltic Hub kontynuował również współpracę z Fundacją „Inspirujące Przykłady”, od lat promującą przedsiębiorczość i etyczną działalność gospodarczą wśród młodych ludzi. Kolejny rok z rzędu firma zaangażowała się w akcję charytatywną „Sztafeta Nadziei”. Nieustannie wspiera również inicjatywy, takie jak: Szlachetna Paczka czy WOŚP. W odpowiedzi na konflikt zbrojny w Ukrainie, Baltic Hub zaangażował się we wsparcie finansowe i humanitarne dla kraju i jego mieszkańców.

Ochrona środowiska

Ochrona i szacunek dla środowiska naturalnego są integralną częścią modelu biznesowego Baltic Hub. Firma dąży do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery. W 2021 r. rozpoczęto proces wymiany suwnic RTG zasilanych olejem napędowym na suwnice elektryczne z oświetleniem LED. Dzięki inwestycji, uda się uniknąć emisji około 2,5 tysiąca ton CO2 oraz zaoszczędzić prawie milion litrów oleju napędowego rocznie.

Kolejnym krokiem jest instalacja energooszczędnego oświetlenia LED na placach składowych. Dotychczas udało się to zrealizować w budynkach na terenie terminalu. W 2022 r. Baltic Hub zakupił także cztery pojazdy elektryczne. Planowane jest poszerzenie floty o kolejne siedem w 2023 r. Od 2020 r. firma korzysta z energii ze źródeł odnawialnych.

Dbanie o bioróżnorodność

Zachowanie bioróżnorodności w regionie oraz minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne są priorytetami Baltic Hub. W 2021 r. firma zadeklarowała Cele Zrównoważonego Rozwoju, które obecnie realizuje. Baltic Hub dokładnie monitoruje swoje oddziaływanie na przyrodę i podejmuje działania mające na celu jego minimalizowanie. Prowadzi działania kompensacyjne, które obejmują odgrodzenie obszarów lęgowych chronionych gatunków ptaków. Współpracuje również z ornitologami i chiropterologami, którzy obserwują kondycję zwierząt.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022 pokazuje zaangażowanie Baltic Hub w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i realizacji celów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Firma podejmuje wiele działań mających na celu minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz dbałość o dobrobyt pracowników.

Zapraszamy do lektury -> Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022